Начало Бизнес Планът за възстановяване и устойчивост – възможност за местните власти

Планът за възстановяване и устойчивост – възможност за местните власти

от Mariana Gomileva
677 преглеждания

снимка: www.nextgeneration.bg

Планът за възстановяване и устойчивост, който бе подаден до Европейската комисия на 15 октомври 2021 г. и е в изчакване на одобрение, е продължение на евроинтеграцията на България за излизане от кризата. С общо 1,8 трилиона евро ще бъде подпомогнато възстановяването на европейските страни след COVID-19, като по плана за възстановяване и устойчивост Next Generation EU за 750 млрд. евро, България може да получи безвъзмездно над 12 милиарда лева (6,2 млрд. евро). Тези средства ще подпомагат държавата ни за справяне с икономическите и социалните последици на пандемията от COVID-19, като същевременно икономиката ни ще осъществи екологичния и цифровия преход, за да стане по-устойчива и издръжлива. Това е възможност да се направят важни реформи и инвестиции, с които в следващите години да се постигне реално възстановяване и догонващо развитие на страната ни. На практика, планът е начин за създаване на условия за ускорен икономически растеж, разкриване на нови работни места и дигитална трансформация на икономиката.

Подкрепата от Механизма за възстановяване и устойчивост изисква да отговорим с пакет от реформи и инвестиционни проекти, които Планът съдържа – конкретно 45 реформи и 57 проекти обхващащи шест области на политиката от европейско значение: екологичния преход; цифровата трансформация; интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж и работните места; социалното и териториалното сближаване; здравето и устойчивостта; политиките за следващото поколение, деца и младежи, включително образование и умения.

Планът е един своеобразен отговор на Европа към кризата, породена вследствие на пандемията от Ковид 19. Сега е часът на Европа, както казва председателят на ЕК, предприетите действия трябва да са нивото на предизвикателствата, пред които сме изправени и сега е моментът Съюзът да покаже воля за действие и справяне с кризата. Планът е уникална възможност, която ни се предоставя, за да използваме европейските средства за възстановяване от кризата.

Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Видин проведе Кръгла маса за местните власти и бизнеса на 7 декември 2021 г. в електронната платформа MS Teams, на която обстойно и всеобхватно представи Плана за възстановяване и устойчивост. Бяха разяснени основните времеви рамки на Националния план за възстановяване и устойчивост на България, основните му цели, ключови направления и стълбове. Беше дадена подробна информация за възможностите за местните власти и бизнеса за финансиране и инструментите, по които могат да кандидатстват, когато Планът бъде одобрен от Европейската комисия.  От ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин ще продължат да дават своевременна информация в комуникационните си канали относно ПВУ, както и да отговарят на въпроси по имейл или телефон.

Източник: Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Видин

 

Подобни статии