Начало Градска среда 60 инфраструктурни обекта в проектобюджета на Община Мездра за 2022 г.

60 инфраструктурни обекта в проектобюджета на Община Мездра за 2022 г.

от Mariana Gomileva
630 преглеждания

Новостроящият се общински покрит пазар в гр. Мездра / снимка: общ. Мездра

60 инфраструктурни обекта за включени за изпълнение в Инвестиционната програма на Община Мездра за 2022 г. Това стана ясно на публичното обсъждане на Проектобюджета за тази година, който беше представен от кмета на общината Иван Аспарухов. 7 от тях са в гр. Мездра, а останалите 53 – в съставните села на общината.

Най-големите проекти, предвидени за реализиране, са довършване изграждане на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство в кв. 85 на гр. Мездра (1 258 400 лв. от „Фонд ФЛАГ“); довършване изграждане, паркоустрояване и благоустрояване на централния площад в с. Зверино (367 451 лв. – целеви средства, отпуснати с ПМС №360/2020 г.) и довършване изграждане на площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадки в с. Оселна (115 424 лв.).

За ремонт са заложени 55 улици – 6 в гр. Мездра и 49 в съставните села на общината, както и един селски площад. 24 от тези обекта ще бъдат изпълнени с целева субсидия за капиталови разходи за тази година, а останалите – с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за миналата година и с целеви средства, отпуснати с ПМС №49/2021 г.

Представяне на Проектобюджета на общ. Мездра за 2022 г.

В гр. Мездра за ремонт са предвидени улиците „Васил Левски“, „Цанко Церковски“, „Петър Берон“, „Веслец“, „Софроний“ и „Принчовец“ на обща стойност приблизително 270 000 лв. С целева субсидия за 2022 г. ще бъдат ремонтирани 18 улици и един площад в съставните села на общината на обща стойност малко над 1 000 000 лв.: две в с. Върбешница и по една в селата Боденец, Брусен, Горна Кремена (тротоар), Долна Кремена, Дърманци, Зверино, Игнатица, Лик, Лютиброд, Лютидол, Моравица, Ослен Криводол, Ребърково, Руска Бела, Типченица и Царевец, както и площада в Очиндол.

Инвестиционната програма е в размер на 5 319 081 лв., което е с 3 382 678 лв. повече от миналогодишната и с 4 153 081 лв. повече от тази за 2020 г. В т. ч. 1 482 100 лв. целева субсидия от държавата за капиталови разходи, 1 386 256 лв. целеви средства, отпуснати с ПМС №49/2021 г., 1 258 400 лв. целеви средства от „Фонд ФЛАГ“, 760 626 лв. преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за м. г., 367 451 лв. целеви средства, отпуснати с ПМС №360/2020 г. и 21 248 лв. собствени средства.

Финансовата рамка на Проектобюджет 2022 е 29 944 050 лв., което е с 6 745 527 лв. повече от миналогодишния бюджет (23 198 523 лв.,) и с 10 966 055 лв. повече от този за 2020 г. (18 977 995 лв.).

За финансиране на делегираните от държавата дейности в приходната част на бюджета са планирани средства в размер на 16 094 407 лв. или с 2 004 169 лв. повече спрямо м. г.

Държавният трансфер за местни дейности е в размер 3 560 400 лв., в т. ч. 1 836 100 лв. изравнителна субсидия (+130 600 лв. в сравнение с м. г.), 1 482 100 лв. целева субсидия за капиталови разходи (+159 400 лв. спрямо миналогодишната) и 242 200 лв. за зимно поддържане на пътищата и снегопочистване (- 2 800 лв. в сравнение с 2021 г.).

Очакваните местни приходи са в размер на 13 849 643 лв., в т. ч. 1 562 000 лв. данъчни приходи, 4 763 701 лв. неданъчни приходи и 3 935 514 лв. операции с финансови активи и пасиви. По отношение на приходите прогнозата е направена при непроменени данъчни ставки спрямо 2021 г. на местните данъци и такси.

В разходната част на бюджета са заложени 142 318 лв. за дофинансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи, в т. ч. в сферата на образованието – 46 635 лв., във функция „Общо държавни служби“ – 38 902 лв., в сферата на културата – 38 804 лв. и в сферата на социалното осигуряване и грижи – 17 977 лв.

„Основната цел и първостепенна задача на Проектобюджет 2022, който ще се изпълнява в сложна, динамична и трудно прогнозируема среда, е да запазим бюджетната устойчивост на Община Мездра“, пише в заключение в доклада към Проекта за Бюджета на Община Мездра за тази година.

Проектобюджет 2022 на Община Мездра ще бъде разгледан от Общинския съвет на неговото заседание през месец април.

Източник: Община Мездра

 

Подобни статии