Начало Еврофинансиране 13-и Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

13-и Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

от Mariana Gomileva
12202 преглеждания

Северозападна България е част от Стратегия на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) – политическа рамка, чрез която държавите от Дунавския басейн търсят взаимно решения на общите си проблеми. Това са преди всичко замърсяването на околната среда, изменението на климата и засушаването около градовете по Дунав, предизвикателствата пред транспорта, както и младежката безработица. В рамките на Стратегията се договарят общи приоритети и след това се създават партньорства за изготвяне на трансгранични проекти. Така няколко държави заедно получават пари от стандартните фондове на ЕС и реализират проекти с обща полза.

13-и Годишен форум на Дунавската стратегия, Виена / снимка: Мариана Гомилева

Тази година Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) е под председателството към Австрия под мотото „Оформяне трансформации, създаване на възможности: проспериращ, устойчив и сигурен регион на река Дунав“. В столицата Виена, на 20 и 21 юни се събраха над 500 представители на всички 14 държави членки на Дунавската стратегия на 13-и Годишен форум. По традиция той се организира от Европейската комисия и Програмата за Дунавския регион, подкрепено от DanubeStrategyPoint.

13-и Годишен форум на Дунавската стратегия, Виена / снимка: Мариана Гомилева

13-и Годишен форум на Дунавската стратегия, Виена / снимка: Мариана Гомилева

При откриването на форума Комисарят по политиката на сближаване и реформите, Елиза Ферейра напомни: Европа днес е изправена пред фундаментални трансформации, геополитически промени, дигитална революция, преход към въглеродно неутрална икономика, демографски промени, включително застаряващо население и постоянен риск от изтичане на мозъци. Много от тези промени предоставят възможности. Например 2 млн. нови работни места в рециклирането, възобновяемите енергийни източници и основното обновяване. Но тези промени крият и рискове. И тук, разбира се, черпим от жизненоважния ресурс на Стратегията за река Дунав. 13 години сътрудничество. 13 години интеграция. И 13 години доказване, че заедно сме по-силни. Съвместната работа е необходима: днес, повече от всякога… Вашата работа е необходима: днес, повече от всякога. Дунавският регион има някои от най-силните иноватори, както и някои от най-слабите. Изправени сме пред общи предизвикателства като наводненията от този месец и трагичната загуба на живот. Въздействието на изменението на климата става все по-очевидно. И можем да се справим само със сътрудничество. Дунавската стратегия има уникална роля най-малко по два начина. Първо, събиране на държави членки и страни кандидатки за ЕС около масата на сътрудничество. Второ, при подготовката на кандидатите за работа с европейско финансиране и европейски механизми.“.

 Ето оригиналното видеообръщение на английски език:

 

 

Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) е макрорегионална стратегия, приета от Европейската комисия през декември 2010 г. и одобрена от Европейския съвет през 2011 г. Това е втората макрорегионална стратегия на ЕС след Стратегията на ЕС за Балтийско море Регион.

На срещата във Виена бяха обсъдени дейностите на страните участнички в рамките на четирите ключови тематични стълба на Стратегията – свързване на регионите, опазване на околната среда – превенция на риска и изграждане на просперитет в Дунавския регион, както и укрепване на институционалния капацитет. Изтъкнато бе значението на съвместния принос за стабилността и сигурността, както и за ясната европейска перспектива на Дунавския регион.

„Дунавската стратегия може да изиграе ролята на мерило за готовността за членство в Евросъюза“, отбеляза домакинът – външният министър на Австрия, Александър Шаленберг.

Александър Шаленберг (най-вдясно) – външен министър на Австрия

Ново взаимно споразумение на държавите по Дунавската стратегия

По време на тазгодишния форум представителите на Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия, Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Молдова и Украйна приеха съвместна „Декларация за дунавско пространство на сигурност и благоденствие“. В нея се посочва, че през последните десетилетия Дунавският регион е постигнал значителен напредък в сътрудничеството. С население от над 115 милиона души в 14 държави в рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, този регион вече се състои изключително от страни членки и кандидатки за ЕС от 2023 г. насам. Процесът на европейска интеграция по поречието на река Дунав напредва, като целта е реката да служи като обединяващ фактор за всички в ЕС. Дунавският регион обаче е изправен пред нарастващи предизвикателства, като системни заплахи за сигурността, включително чрез разрушително влияние на външни участници, хибридни заплахи и дезинформация.

13-и Годишен форум на Дунавската стратегия, Виена / снимка: Мариана Гомилева

Въпреки тези предизвикателства, страните от EUSDR остават ангажирани да стоят заедно и да засилят сътрудничеството в Дунавския регион, който се счита за стълб на сигурността, стабилността и просперитета. Заедно те осъждат най-категорично непредизвиканата и неоправдана агресивна война на Русия срещу Украйна и многократните военни удари на Русия по дунавската пристанищна инфраструктура и складови съоръжения и посегателствата върху свободата на корабоплаване по река Дунав. Насърчава се по-нататъшното проучване на EUSDR като полезен форум за сътрудничество със страните кандидатки за ЕС, оценявайки усилията на Дунавския младежки съвет (DYC) и приветствайки институционализирането на Дунавската мрежа на младежките организации (DYON) като иновативен елемент за оформяне на бъдещето на целия регион.

Външните министри приветстваха новите инициативи на австрийското председателство на EUSDR за насърчаване на по-нататъшен диалог и сътрудничество в региона на река Дунав, като се противодейства на незаконната миграция, засилва се сътрудничеството за разбиване на мрежи за контрабанда, потвърждавайки ангажимента за справяне със съществуващите и новите предизвикателства в региона на река Дунав, подчертавайки значението на програми за финансиране като Interreg за постигане на резултати.

Виенският бряг на р.Дунав / снимка: Мариана Гомилева

За първи път в рамките на Годишния форум на Дунавската стратегия имаше панел под надслов „Кметовете говорят“, в който седем кмета споделиха какви са най-големите проблеми и предизвикателства за градовете, които ръководят. Сред тях, заедно с кметовете на Будапеща, Виена, Загреб, Сараево, Кишинев и Одеса, беше и кметът на София. В своята презентация Васил Терзиев подчерта, че едно от най-важните неща за него е да върне на гражданите вярата в тези, които ги управляват, за да могат да участват активно в създаването на градските политики. „Пътят към това е пълната прозрачност при взимането на решения и разбираемото поднасяне на информацията на гражданите, като винаги се разяснява защо се прави даден проект и каква е следващата стъпка. Друга ключова за мен посока е децентрализацията и решението на проблемите от тези, които са най-близо до тях. Затова районните кметове трябва да имат повече инструменти за действие, така ситуациите ще се разрешават без забавяне“ – каза той.

Презентация на кмета на София, Васил Терзиев / снимка: Мариана Гомилева

Следващото годишно председателство на Дунавската стратегия ще бъде поето от Босна Херцеговина, а след нея на ротационен принцип ще дойде ред и на България.

Репортер: Мариана Гомилева (Виена)

Подобни статии