Начало Новини Флора: Цветовете на Келереров центрантус

Флора: Цветовете на Келереров центрантус

от Mariana Gomileva
3923 преглеждания
Флора: Цветовете на Келереров центрантус

Находище на растението в парк „Врачански Балкан“ | снимки и видео: дирекция на ПП „Врачански Балкан“ Растението Келереров центрантус може да видите единствено на две места по света – във Врачанския Балкан, между Челопек и Паволче и по северните склонове на Пирин. Ако сте се разхождали из Врачанския Балкан, може да сте го виждали като висока трева, увенчана с красиви розови съцветия. Келереровият центрантус е включен в Червената книга на България като критично застрашен вид. Растението е многогодишно, тревисто, с височина на стъблото 50-120 см, от което се разклоняват цветовете. Листата са голи, а венчелистчетата са в нюанси от пурпурночервено, лилаво, тъмнорозово. След прецъфтяване отделят семенце, което се носи от вятъра с хвърчилка от перести четинки. kc3 Центрантусът е български ендемит и се среща само в споменатите две находища над Враца и Пирин. Силно застрашаващи са домашните животни, извеждани на паша, невнимателно утъпкване и късане на растенията от преминаващи хора, както и инвазията на различни дървета и храсталаци. През юли 2016 г. от дирекцията на парк „Врачански Балкан“ са провели ежегодния мониторинг на растението, който установи, че популацията му е в добро състояние. Цветето се възобновява отлично, няма отрицателни фактори в находищата му, които да го заплашват. „Въпреки сложното име на това растение – родината му е България. Този вид е преживял заледяванията през терциерният период и е оцелял само на две места в страната – в местността Веждата на територията на Природен парк „Врачански Балкан” и в района на Бански Суходол в Национален парк „Пирин”. Видът се среща в основата на скалните венци разположени по източния склон на Врачанската планина над село Челопек, където обитава подвижни каменисти сипеи. Събраната от по-високите части на склона вода, осигурява добро овлажняване на терена през цялата година“, разказват биолозите от „Врачански Балкан“ за растението. Вижте и видеото за келереровият центрантус, подготвено от дирекцията на парка: Източници: http://www.vr-balkan.net/bg/home/ „ПРОЕКТО-ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА КЕЛЕРЕРОВ ЦЕНТРАНТУС“, изготвен в рамките на проект „Разработване на Планове за действие за три критично застрашени растителни видове от флората на България”. Келереров центрантус | снимка: ПП "Врачански Балкан"

Подобни статии