Начало Бизнес Успешни проекти в Чехия подпомогнати от Фонда за справедлив преход

Успешни проекти в Чехия подпомогнати от Фонда за справедлив преход

от Mariana Gomileva
9131 преглеждания

Преобразеният район от индустриална зона в културен център Dolní Vítcovice в град Острава, Чехия / снимка: Мариана Гомилева

Европейският съюз трябва да ускори намаляването на емисиите, за да се постигне климатична неутралност до 2050 г. Това e категоричният призив към всички държави членки, тъй като рекордните температури, тежките наводнения, горските пожари и други климатични бедствия оказват влияние върху инфраструктурата и здравето на хората в цяла Европа.

Eврокомисарят по кохезионната политика и реформите, Елиза Ферейра, уточни:

 „Преходът се случва вече в много държави, а България е сред страните, при които въглеродното замърсяване на единица продукция е изключително високо – над три пъти повече от средното в ЕС. Следим ситуацията и очакваме развитие на проектите по плана от страна на българското правителство. Важно е гражданите да осъзнаят, че политиката на сближаване цели да улесни живота им в тези трудни моменти на преход. Фондовете са създадени, за да са в помощ на хората и колкото по-рано се изготвят добри проекти, толкова по-добре. Има все по-голяма разлика между силно развитите региони в Европа и изоставащите. Нашата цел е да подпомогнем максимално наваксването – с разкриване на нови работни места,  стимулиране на иновациите и подпомагане на преобразуването на замърсяващите остарели сектори.“

Елиза Ферейра – еврокомисар по кохезионната политика и реформите / снимка: Мариана Гомилева

Важен механизъм на Европейската комисия е Фондът за справедлив преход (Just transition fund – JTF). Той осигурява възможност на регионите и населението да се справят с въздействието върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда на прехода на ЕС към неговите цели в областта на енергетиката и климата за периода до 2030 г. и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г., въз основа на Парижкото споразумение.

Срещата по JTF / снимка: Мариана Гомилева

Примерът на Чехия

На специална пленарна среща между 14 и 16 ноември в град Острава, Чехия бяха представени успешни проекти в страната за смекчаване на неблагоприятните последици от климатичния преход, чрез използването на целева финансова подкрепа от Фонда за справедлив преход (JTF).

Сградата на срещата по JTF в Острава, Чехия / снимка: Мариана Гомилева

Програмата в Чешката република, обхваща три минни региона, които до ноември 2023 г. са изготвили 32 стратегически проекта: Moravian – Silesian (с 13 проекта), Usteky (с 9 проекта) и Karlovarsky (с 10 проекта). Тя е отворена към широк кръг кандидати от частния и публичния сектор в тези въглищни региони – частни компании, кметства, публични институции, университети, неправителствени организации и др. Стойността на средствата от фонда са 1,6 млрд.

 

Най-много успешни проекти са изготвени в района Moravian – Silesian в близост до град Острава.

Забележително е как кварталът Dolní Vítcovice е уникална зона, която от индустриален район за въгледобив и производство на кокс и чугун е превърната във великолепно място за  нетрадиционни форми на образование, развлечение и култура.

Бившият индустриален район Dolní Vítcovice / снимка: Мариана Гомилева

 

Landek Park – бивш Důl Anselm, днес представя историята на минното дело и предлага чудесни условия за спорт, почивка и лагер.

Преобразеният минен район Landek Park / снимка: Мариана Гомилева

Преди повече от 25 години Музеят на минното дело, който сега е най-големият в Чешката република, е основан на най-старата шахта в Острава, Dole Anselm. Дълги четвърт километър подземни коридори стъпка по стъпка разкриват тайните на автентичните миньорски работни места.

Музеят в бившата мина / снимка: Мариана Гомилева

Мариана Гомилева в бившата мина / снимка: Дражен Зима

Връзката на Музея на минното дело като технически паметник и хълма Ландек като национален природен паметник с богата растителност и животински свят придава на това местоположение в Острава Петрковице уникалност и привлекателност. В непосредствена близост до сливането на реките Одра и Остравице (1,5 км от изхода на магистрала D1) посетителите ще намерят любопитно поднесена информация за минното дело, релакс и развлечения. Те могат да слязат под земята в мината, да посетят верижните шкафове, да се повозят на оригиналния минен влак от 60-те години на миналия век или да разгледат изложбата за минно спасяване. Част от територията с площ от 35 хектара е зона за спорт и отдих, включваща лагер и заведения за обществено хранене.

Парк Ландек / снимка: Мариана Гомилева

Парк Ландек е желана атрактивна крайградска зона за отдих, където освен любителите на историята посетители са семейства с деца, ученици, любители на спорта и организатори на културни събития.

Парк Ландек / снимка: Мариана Гомилева

 

CEPIS  – Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies е Център за предприемачество, професионални и международни изследвания, разположен в град Карвина в близост до границата с Полша. Идеята е той да осигури необходимата и вдъхновяваща основа за развитието на професионални и международни изследвания в Бизнес факултета в Карвина (OPF).

Представяне на проекта CEPIS / снимка: Мариана Гомилева

Целта на проекта е разработването на професионални учебни програми във Факултета по бизнес и предприемачество в Карвина, които ще се фокусират върху подкрепата на предприемачеството и придобиването на други умения, важни за стартиране и развитие на собствен бизнес. В новата сграда на CEPIS ще се преподават следните учебни програми: Иновативен бизнес (бакалавър), Дигитален бизнес (бакалавър), Икономика и управление (бакалавърска, последваща магистърска и докторска степен – преподава се на английски език).

Силезийкият университет в Чехия / снимка: Мариана Гомилева

Заместник ректорът на Силезийкия университет, Даниел Ставарек поясни: „Проектът отговаря на един от съществените проблеми на Моравско-Силезийския регион – липсата на развиващи се малки и средни предприятия и нежеланието на жителите на региона да поемат рискове, свързани с бизнеса. Настоящото създаване на модерна инфраструктура в комбинация с модерни форми на преподаване има за цел да привлече студенти от други региони на Чешката република и чужбина в град Карвина.“

Даниел Ставарек, зам. ректор на Силезийкия университет / снимка: Мариана Гомилева

Представяне на проекта CEPIS / снимка: Мариана Гомилева

Тези проекти доказват, че благодарение на Фонда за справедлив преход (Just transition fund – JTF) може да се случва успешна трансформация на региони, които в миналото са разчитали на въгледобив и тежка промишленост, в места, в които се развиват иновации, образование и култура и жителите са свидетели на дългосрочна устойчива икономика.

Срещата по JTF в Острава, Чехия / снимка: Мариана Гомилева

репортер: Мариана Гомилева (Острава, Чехия)

Подобни статии