Начало Градска среда Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2021 г.

Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2021 г.

от Mariana Gomileva
1511 преглеждания

Минералната баня във Вършец / снимка: Мариана Гомилева

Годишната Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2021 година е готова. Тя е подготвена, съгласно настоящите тенденции в развитието на туризма и е съобразена както с национални, така и с общинските документи – Стратегия за развитие на туризма на територията на община Вършец, Общински план за развитие и Маркетингова стратегия за трансграничен район Сокобаня – Вършец.

Община Вършец / снимка: Мариана Гомилева

С двете обособени курортни зони – гр. Вършец и с. Спанчевци /Минкови бани/, община Вършец разполага с изключително добър потенциал за развитие на разнообразни форми на туризъм. Видът на настанителните заведения е твърде разнообразен – хотели, стаи за гости, къщи за гости, бунгала и т.н. Легловата база на територията на община Вършец възлиза на 1078 легла.

Лековитата минерална вода, богатият културен календар, възможностите за  планински и еко туризъм, модерната спортна зала дават възможности за различни групи туристи да посетят курортния град.

На територията на община Вършец има картографирани, маркирани и обозначени 5 екопътеки:

  Вършец – Иванчова поляна – Райски кът – Бялата вода

  Вършец – м. Водопада

  Вършец – с. Спанчевци – Клисурски манастир

  Вършец – кв. Заножене – с. Спанчевци

  Вършец – кв. Заножене – вр. Тодорини кукли

Паркът във Вършец / снимка: Мариана Гомилева

През последните години все по-популярен става спортният туризъм, най-вече чрез използване на модерната спортна зала от гостуващи отбори за тренировки и официални състезания. Последното от тях приключи на 28 февруари 2021 г. – националната купа по хандбал за младежи до 19 години.

За популяризирането на Вършец активно работи Туристическият информационен център. Неговата дейност включва предоставяне на необходима информация на туристите и местното население, всякакви форми на маркетинг и реклама на туристическите обекти и услуги на територията на общината и близките региони, административни дейности и услуги. Продължава поддържането и разработването на фейсбук страницата „Туризъм и СПА“ със статии и на английски език.

Основна цел:

Развитие на туризма в община Вършец и утвърждаването й като конкурентна туристическа дестинация на международно и национално ниво.

Конкретни цели:

  1. Развитие на специализирани видове туризъм: културно – исторически, селски, фестивален, приключенски, спортен, ваканционен, балнео и спа туризъм и насочване към нови таргет групи.
  2. Увеличаване на броя на посетителите и подобряване на цялостния престой на туристите.
  3. Опазване и подобряване състоянието на инфраструктурата, обслужваща туризма и поддържане на съществуващите екопътеки.
  4. Устойчиво развитие на туризма в община Вършец чрез увеличаване на регионалния туристически потенциал и популяризиране на региона на туристическия пазар в страната и чужбина, както и реклама в социалните медии.

Програмата за развитие на туризма в община Вършец през 2021 г. предвижда:

  1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти: Подобряване на инфраструктурата до туристическите обекти; Поставяне на указателни табели за културно-исторически и природни забележителности на  подходящи места в града.

     2. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за  развитието на туризма – предвидени в Културния календар на община Вършец за 2021 г.

     3. Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината:

Участие в международно туристическо изложение в гр. София.; Издаване на двуезични рекламни материали (български и английски език) за природните и историческите дадености на региона – флаери, дипляни, брошури, пътеводители.

  1. Подобряване качеството на информационното обслужване и услугите, предлагани в общинските туристически обекти:

Маркетинг в социалните медии; Разработване и публикуване на публикации с насоченост към сферата на туризма и забележителностите на територията на община Вършец; Подновяване на 2 броя информационни табла – карти за ориентация за  културно-исторически и природни забележителности в града.

За 2020 г. броят на посетителите е 30 000, а реализираните нощувки – 50 000 бр. Събраният туристически данък е в размер на 39 116 лв.

 

Източник: БНР

Подобни статии