Начало Икономика Бойко Рашков: При готов път, ще обезпечим работата на ГКПП „Салаш – Ново корито“

Бойко Рашков: При готов път, ще обезпечим работата на ГКПП „Салаш – Ново корито“

от Mariana Gomileva
943 преглеждания

Бойко Рашков с отличието „Защитник на Северозападна България“ 2021 г. / снимка: Пресцентър на МВР

Надеждите на стотици хора от северозападна България и покрайнините на съседна Сърбия, че най-после ще бъде отворен ГКПП „Салаш – Ново Корито“ са отново запалени от отношението по темата на настоящото правителство.

За отварянето на този мечтан от местните граничен пункт има подписано споразумение между Република България и Република Сърбия през 2007 г. През 2014 г. е започнато строителството на прилежащата инфраструктура и доизграждането на пътя от белоградчишкото с.Салаш до границата. Мястото е с утвърдено историческо значение и има важни социални и икономически измерения. Преминаването през него би съкратило със 120 км. пътя от българските дунавски пристанища до Ниш и Белград, би осигурило лесен и най-пряк достъп между Черно море и Централна Европа и би облекчило натоварването по останалите гранични пунктове. Не на последно място, новият пункт е важен и за един от приоритетите на страната ни – да съживи всички нива на регионален туризъм, след застоя му, породен от пандемията от Covid-19 и настоящата криза в Украйна.

В непосредствена близост до зоната, определена за новия граничен пункт, се намира един от най-емблематичните ни туристически обекти – километровият впечатлителен венец на Белоградчишките скали, заедно с няколко уникални за Европа пещери и важни исторически крепости – безспорно място с несравним туристически потенциал. В момента хората от двете страни на границата поддържат приятелски и роднински отношения и се срещат около гранична бразда, като я преминават свободно веднъж в годината, само по време на традиционния събор за добросъседство при прохода „Кадъ боаз“.

Съборът при прохода „Кадъ боаз“ / снимка: Владан Радованович

Съдействието за отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт и пълноценната му целогодишна работа винаги е било част от мисията на екипа ни. С многобройни инициативи и запитвания към отговорните институции не спираме да се борим за сбъдването на тази мечта на местните хора.

На 01.02.2022 г., в отговор на наше писмо към МРРБ, от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ получихме потвърждение, че в проекта на инвестиционна програма за 2022 г. е предвидено осигуряване на проектна готовност за доизграждането на 5-километровата отсечка от път III – 1102 с.Салаш – граница Сърбия. Ясно беше изразено и следното становище: „Третокласният път е важна транспортна връзка в област Видин на територията на общините Димово и Белоградчик. Проектът е от голямо значение за област Видин, тъй като път III – 1102 ще осигурява връзката с предстоящия нов ГКПП на българо-сръбската граница в близост до с.Салаш и с.Ново Корито, Сърбия“.

От МРРБ посочиха, че с изготвянето и утвърждаването на техническия проект, ще се определят конкретните строително-монтажни работи на обекта, прогнозната стойност и срокът на изпълнението им. След това ще е необходимо да се проведе процедура, съгласно разпоредбите на ЗОП за избор на изпълнител на строителството и строителен надзор. По предварителна експертна оценка, от Агенция „Пътна инфраструктура“ посочиха, че за окончателното завършване на обекта ще са необходими около 5 млн. лв., а индикативният срок на изпълнението му е до 15 месеца.

Потърсихме министъра на вътрешните работи Бойко Рашков за позицията му относно отварянето на ГКПП „Салаш – Ново Корито“. Ето какво сподели той за СЕВЕРОЗАПАЗЕНА БГ:

  • Господин министър, по Ваша преценка, защо се бави толкова дълго откриването на този граничен пункт?
  • Истината е, че към мястото предвидено за изграждане на ГКПП „Салаш – Ново Корито“ в района на гранична пирамида №195, пътят е земен и не е асфалтиран. Ръководствата на крайграничните общини на град Белоградчик и сръбския град Княжевац в продължение на години са имали желанието за подобряването на пътната инфраструктура около тази точка, но при предишното управление никой не ги е чул. В министерството на вътрешните работи сме запознати с темата и знаем, че има и активна гражданската инициатива за завършването на обекта и отварянето на пункта. Не случайно, още като служебен министър на МВР, обсъдих на среща със сръбския ми колега Александър Вулин евентуалното възобновяване на действията по подписаната ни двустранна Спогодба за новия пункт. Нещо повече, отправих и конкретни запитвания към тогавашния регионален министър г-жа Комитова. С екипа ми извършихме проверка и потвърждаваме, че към настоящия момент, във връзка със започналия през 2014 година и прекратен по-късно проект за изграждането на пътната инфраструктура, са отчуждени земите в землището на с.Салаш. На работните срещи на смесените междуведомствени комисии е постигнато съгласие, че бъдещият граничен пункт няма да обслужва товарен трафик. Въпреки това, той би бил от полза за улесненото преминаване на граждани и до голяма степен би облекчил натоварването при обслужването на опашки от автомобили по настоящите гранични пунктове. Миналата година през летните месеци имахме натрупване на трафик и мисля, че новият пункт би дал известна възможност за отклоняване на леките и леко-товарни автомобили и други пътнотранспортни средства и ще разтовари до някаква степен работещите към момента гранични контролно-пропускателни пунктове. За целта обаче, е важно тези насочени натам превозни средства да се движат безпроблемно преди и след пункта. Не можем да пращаме колите в калта. Основното забавяне за отварянето на новия пункт идва от незавършената инфраструктура. Запознат съм, че пътят от българската страна до мястото предвидено за изграждането на новия ГКПП е частично асфалтиран. Той е силно повреден, като част от него е засипана с фракция и е валирана през 2014 година, останалите 1 700 метра от пътя до държавната ни граница са изцяло земни и са кални през есенно-зимния сезон. Сами разбирате, че като страна членка на ЕС, е невъзможно да обслужваме граничен пункт, от и до който има такава компрометирана пътна отсечка. Нещо повече, в самия район, предвиден за изграждането на това ГКПП, към настоящия момент липсва изградена и минимална контролно-пропускателна инфраструктура. Оказва се, че предишните управляващи са спрели всякакви строителни дейности още през 2014 г. Как да няма забавяне на отварянето на пункта, като реално всичко е останало замразено още тогава и до сега не се е положило никакво усилие за подновяването на строителните дейности.
  • Споменавате управляващите, от кого всъщност зависи евентуалното отмразяване на проекта?
  • Съгласно Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове зоните за тяхното изграждане се определят от министъра на транспорта и съобщенията, съгласувано с министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи, министъра на земеделието и министъра на здравеопазването. Подробните устройствени планове на ГКПП, строителството и преустройството на сградите и съоръженията в зоните на пунктовете се извършват след съгласуване със службите за граничен контрол чрез Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, при спазване разпоредбите на чл. 141 – 143 от Закона за устройство на територията и другите нормативни актове в тази област. Директорът на Агенция „Митници“ дава указания по изграждането, поддържането и преустройството на сградния фонд, съоръженията и терените в зоните на ГКПП с оглед спазването на технологичния ред на работа. Накратко, на въпроса Ви от кого зависи – решенията се взимат от Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол. А той е орган на Министерския съвет за координиране дейността на службите, осъществяващи граничен контрол и включва заместник-министрите на 11 министерства. С една дума, „отмразяването“ зависи от комплексното решение на структурите, които Ви изброих.
  • Вие конкретно инициирате ли задвижване на този проект, защото се остава с впечатление, че се прехвърля отговорност между институциите и затова реалният резултат е мираж.
  • Няма такова нещо! Както Ви казах, решението не е еднолично. То затова съществува този Междуведомствен съвет. Ето, мога да Ви посоча и конкретния протокол от 30.11.2020 г., той е от предпоследното заседание на органа, проведено на 23.10.2020 г., знаете, че аз обичам да боравя с конкретни доказателства. Съветът съвместно е взел решение към момента на провеждане на заседанието да не се инициират преговори с Р Сърбия за откриване на нов ГКПП на българо-сръбската граница. Трябва да Ви успокоя обаче, че в протокола е посочено още, че в случай на вземане на политическо решение за откриване на нов граничен пункт, ГКПП „Салаш – Ново корито“ да се открие и пусне в експлоатация с приоритет пред ГКПП „Банкя – Петачинци“. За него също имаме подписана Спогодба с Р Сърбия от 18.07.2009 г. В протокола от последното заседание на Съвета, въпросът за откриване на ГКПП „Салаш – Ново корито“ не е обсъждан. Към настоящия момент в рамките на работната група по чл. 6 от ПУД на МСВГК не е постъпвал и не е разглеждан проект за изграждането на пункта, за който говорим и не е определен неговият бенефициент. Но, Вие ме попитахте за инициативността на нашето министерство. Към този момент МВР, макар и с временни отделни усложнения и стресови за екипа на „Гранична полиция“ ситуации, се справя с нормалното функциониране на петте ни гранично пропускателни пункта със Сърбия – при Брегово, Връшка чука, Калотина, Стрезимировци и Олтоманци. Стараем се да има нормално преминаване на пътници и превозни средства през българо-сръбската граница. Категорично заявявам обаче, че при наличието на необходимата инфраструктура и евентуалното започване на функционирането на новия пункт, сме в готовност да осигурим пълното му обезпечаване в компетенциите на МВР, за осигуряване сигурността на страната. Дори и да се наложи реорганизация, сме способни да я направим прецизно, отговорно и в срокове. По отношение на необходимия човешки и технически ресурс на МВР сме готови да изготвим финансов разчет, веднага щом имаме съгласуван и одобрен проект за изграждането на ГКПП „Салаш – Ново корито“. За целта се нуждаем от ясни данни за предвидените параметри, капацитет на пункта, режим на работа и вида на преминаващия през него пътнико и превозен поток. Нашето министерство има абсолютното желание и потенциал за съдействие с всички институции, за да се осигури улеснено преминаване на гражданите, а в случая и да се осъществи, както става ясно – тази дългогодишна мечта на хората от северозападна България. Заставам твърдо зад досегашните си действия и ги уверявам, че работата на повереното ми министерство е насочено както и до сега в тяхна защита!

Екипът на СЕВЕРОЗАПАЗЕНА БГ ще продължи да следи инициативността на всички отговорни институции, свързани с отварянето на ГКПП „Салаш – Ново корито“ и да търси конкретните действия за реализирането на този проект. Днес, когато необходимостта от сътрудничества в сферата на икономиката, туризма и взаимната помощ са от изключително значение за благосъстоянието на гражданите, повече от всякога имаме нужда от управленско разбиране, да бъдем сплотени и да общуваме улеснено със съседните държави. Вярваме, че след цялата ни дългогодишна борба, ще се прояви рационално и отговорно институционално отношение и граничният пункт най-после ще бъде открит!

Краят на изградената пътна отсечка от с.Салаш към сръбската граница / снимка: БНР

 

Подобни статии