Начало Градска среда Модернизират уличното осветление в Белоградчик, Ружинци и Видин

Модернизират уличното осветление в Белоградчик, Ружинци и Видин

от Mariana Gomileva
96 преглеждания
Видин, Белоградчик и Ружинци с одобрени проекти за енергийно ефективни системи за улично осветление
Общините Видин, Белоградчик и Ружинци са с одобрени проекти по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2“. Срокът за изпълнение на проектите е до 15 месеца след подписване на договорите за финансиране.
Проектът на Община Видин „Внедряване на мерки по енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на гр. Видин“ е на стойност 1 951 410 лева.
380 485 лева ще получи Община Белоградчик за изпълнението на проекта си „Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на шест населени места в община Белоградчик“.
Община Ружинци ще реализира проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на система за улично осветление на населените места в община Ружинци с.Ружинци, с. Дреновец, с. Плешивец, с. Гюргич, с. Дражинци, с. Динково, с. Черно поле, с. Тополовец, с. Бяло поле, с. Роглец. общ. Ружинци“ с финансиране в размер на 1 039 621 лева.
С изпълнението на проектите следва да се постигне минимум 30% спестяване на електроенергия. Ще се подпомогне и процеса по намаляване на емисиите и подобряване на енергийното управление, както и разработването на различни концепции и внедряване на нови технологии в системите за улично осветление.
Екипът на Областен информационен център-Видин припомня, че по първата покана на процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ Видин, Белоградчик и Димово бяха конкретни крайни получатели на финансовата помощ за изпълнение на инвестициите си. По настоящата втора покана одобрените за финансиране проекти на общините Видин, Белоградчик и Ружинци са класирани при конкурентен подбор с останалите кандидати. Допустими по процедурата бяха всички български общини. След извършена техническа и финансова оценка, Министерството на енергетиката одобри проектите на 83 общини в страната, сред тях и на трите видински общини.
 
Източник: Областен информационен център – Видин

Подобни статии