Начало Новини Стартирана е процедурата за избор на изпълнител на обект: път ІІІ-1102 „Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш“

Стартирана е процедурата за избор на изпълнител на обект: път ІІІ-1102 „Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш“

от svilen
1150 преглеждания

Днес, Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) публикува на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки обявление за „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: път ІІІ-1102 „Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш“ от км 45+000 до км 50+075,52″, съобщиха от Областната администрация.

Предметът на обществената поръчка е рехабилитация, реконструкция и ново строителство на участъци от пътя, от началото на с. Салаш (км 45+000) до Границата с Република Сърбия (км 50+075.52).

От км 45+000 до км 46+165 е предвидена рехабилитация на трасето, включваща възстановяване и подобряване на транспортно–експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя. В участъкът от км 46+165 до км 50+075,52 ще се извърши реконструкция и изграждане на нов път с твърда настилка, съоръжения и принадлежности по съществуващото трасе на пътя.

Срокът за получаване на документацията за участие в процедурата е до 24 март 2014 г. Офертите се подават в АПИ до 3 април, а отварянето им ще бъде на следващия ден 4 април в сградата на Агенцията.

След тази дата комисия ще разгледа, оцени и класира подадените оферти, а възложителят (АПИ) ще сключи договор с участника определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. Срокът за изпълнение на договора е 180 дни.

Строителството на път ІІІ-1102 „Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш“ от км 45+000 до км 50+075,52″ е един от проектите, с които Областна администрация Видин кандидатства за финансиране по Публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Той бе оценен и класиран от Междуведомствения съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни предложения за изпълнение на целите на инвестиционната програма и в последствие одобрен с постановление на Министерския съвет.

Проектът е с приоритетно значение във връзка с предстоящото изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт на българо – сръбската граница при старопланинския  проход „Кадъ боаз“.

Подобни статии