Начало Флора и фауна Tomasinijev šafran

Tomasinijev šafran

от svilen
43648 преглеждания

Crocus tommasinianus Herb

Naziv: Crocus tommasinianus Herb

Porodica: Perunika, Iridaceae

Status očuvanja: Ugrožena

Rasprostranjenost: Balkansko poluostrvo (Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Hrvatska)

Rasprostranjenost u Bugarskoj: Sreće se jedino na zapadnom Predbalkanu – Vrđka čuka, južno od grada Kule i obroncima iznad sela Kirjaevo; do oko 750 m nadmorske visine.

Šafran je višegodišnja zeljasta biljka sa lukovicom u obliku sfere. Dostiže visinu do 12 cm. Listovi su linijski i tanki, dužine do 20-25 cm i široki tek 0,3-0,5 cm. Cvetovi Tomasinijevog šafrana su svetle golub-plave boje sa žuto-narandžastom prašnicima. Šafran cveta od januara do kraja marta. Razmnožava se semenima i vegetativno preko lukovica.

Staništa i populacija: Raste na suvim travnatim mestima i u razređenim šumama u pojasu kserotermnih hrastovih šuma. Stvara mnogobrojnu populaciju, koja se sastoji od nekoliko hiljada jedinki, koje se obično sreću u grupama.

Faktori sa negativnim dejstvom: Potencijalna pretnja populacivi ove vrste jeste uništavanje nekih od staništa zbog potreba poljoprivrede i seča šuma, u kojima se sreće.

Preuzete mere zaštite: Spada u zaštićenu vrstu u skladu sa Zakonom za biološku raznolikost. Deo nalazišta ove vrste je u okviru zaštićenog lokaliteta „Vrška čuka“.

Neophodne mere zaštite: Detaljno proučavanje biologije i ekologije vrste. Stalni monitoring stanja populacije i prikupljanje semena za Nacionalnu banku biljnih hena u gradu Sadovu.

Подобни статии