Начало Забележителности Osenovlaški manastir “Roždestvo Bogorodičino” (Sedemte prestola)

Osenovlaški manastir “Roždestvo Bogorodičino” (Sedemte prestola)

от svilen
44766 преглеждания

Foto: Wikipedia

Manastir se nalazi u Srednjoj Staroj planini, istočno od Vračanskog balkana, u klisuri reke Gabrovice na obodima vrha Izmerec. Nalazi se na oko 80 km istočno od Sofije na putu za grad Mezdra kroz Iskarsku klisuru, na 50 km od grada Vrace i na 5 km južno od stanice Elisejna.

Postoje dve legende o “Sedemte prestola”. Prema jednoj manastir je izgrađen tokom XI veka, kada besarabski boljari naseljavaju planinu i osnivaju sela Lakatnik, Leskov dol, Želen, Osenovlak, Ogoja, Ogradište i Bukovec. Prema drugoj legendi manastir je osnovan negde u vreme ustanka Petra Deljana tokom 1040.

Najraniji dokazi o postojanju manastira su iz 1511. U peridu Osmanlijskog carstva manastir je dva puta obnavljan, tokom 1770. i tokom 1815. sredstvima lokalnog stanovništva. U njemu je držao liturgiju vračanski mitropolit Sv. Sofronije Vračanski, a tokom 1848. osnovano je kilijno učilište.

Manastirska crkva datira iz XI veka, alil danas nije ostao ni trag autentične arhitekture. Tokom 1770. trojanski majstor obnovio je osnovno crkvu, na kojoj danas može da se vidi stil arhitekture ranog preporoda. Zgrada je jedinstvena zbog svojih sedam oltara i u Bugarskoj ne postoji druga takva. Četiri osnovna oltara obrazuju krst i odvojeni su od glavne sale unutrašnjim zidovima. Druga dva su u blizini vrata, poslednji sedmi oltar nalazi se preko puta ulaza u crkvu. Svaki “presto” obrazuje paraklis sa posebnim freskama i ikonostasom, koji je posvećen bugarkosm svecu.

Osenovlaški manastir bio je omiljeno mesto Ivana Vazova, koji je u njemu napisao pesmu o njemu “Zvono bije” (bug. “Клепалото бие”)

Pisac Zmej Gorjanin (1905.-1958.) sahranjen je iza oltarske apside manastirske crkve.

Kako da stignemo do tamo Može i vozom, Linija je Sofija – Mezdra, i silazimo na stanici Elisejn. Sa stanice, asvaltnim putem, duž korita Gabrovice stiže se do manastira. Rastojanje od stanice je 10 km ili 2 sata i 30 minuta hoda pešice. Ako imate kola već znate put. Ponovo napominjemo, da laka letnja odeća nije poželjna.

Ako imate knjižicu 100 nacionalnih turističkih objekata, pečat broj 78 se nalazi u “Sedemte prestola”.

Подобни статии