Home Istorija Състоянието на лозята около Белоградчик през 1895 г.