Начало Новини Savetodavno odbor za turizam u Belgoradčiku održao je svoje prvo zasedanje

Savetodavno odbor za turizam u Belgoradčiku održao je svoje prvo zasedanje

от svilen
1610 преглеждания

Autor: Ljubomir Veselinov, 07.03.2013

Na prvom redovnom zasedanju Savetodavnog odbora za turizam u Belogradičiku formirana je radna grupa za pisanje Strategije za razvoj turizma u opštini. Pravilnik organizacije i delatnosti Savetodavnog odbora za turizam bio je prihvaćen na zasedanju Opštinskog veća u Belogradčiku tokom januara ove godine. Predsednik upravnog organa Savetodavnog odbora je gradonačelnik Boris Nikolov. Članovi saveta čini 20 predstavnika opštinske administracije, turističke branše i nevladinog sektora. U Savetodavnom odboru su takođe i predstavnici Vidinske Svete mitropolije, lokalne administracije i Asocijacije turističkih vodiča.

Na prvom zasedanju razmotrena su pitanja organizacije,  predstojeći događaji u oblasti turizma za ovu godinu i njihovo finansiranje. Veoma žustro je diskutovano o učešću na turističkoj berzi i izražena su mišljenja da ne treba da se podcenjuju turistički sajmovi u Beogradu, Nišu i Krajovi, kao i da se obrati posebna pažnja na pripremu reklamnog materijala za berze – baneri, reklamni klipovi, časopisi, brošure, letci, suveniri, karte eko-staza i dr. Valentina Aleksandrova iz Asocijacije turističkih vodiča istakla je važnost formiranja u najskorije moguće vreme celokupnog turističkog paketa sa cenovnikom ponuda, kako bi isti mogao da bude rasprostranjen do početka nove turističke sezone. U toku diskusije spomenuta je i potreba da se obrati posebna pažnja na školski turizam – jednodnevni izleti do Belogradčiških stena ili pećine „Magura“, organizovanje rekreativne nastave i sl. Bilo je predloženo, takođe, Astronomska opservatorija u Belogradčiku da se popularizira kao turistička atrakcija.

no images were found

Подобни статии