Home Vesti Savetodavno odbor za turizam u Belgoradčiku održao je svoje prvo zasedanje