Начало Икономика Публично обсъждане на бюджета в Белоградчик

Публично обсъждане на бюджета в Белоградчик

от Mariana Gomileva
656 преглеждания

Младежки дом – Белоградчик / снимка: Мариана Гомилева

От 17.30 часа на 19 август 2020 г. в Младежкия дом в Белоградчик ще се проведе публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета и за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз на община Белоградчик.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и с решение на Общински съвет – Белоградчик, председателят Боян Минков отправи публична покана към гражданите на общината за участие в обсъждането. Годишният отчет, както и обяснителните записки за изпълнението на приходите и разходите към 31.12.2019 г. са публикувани на интернет страницата на общината www.belogradchik.bg.

Предложения по бюджета могат да се изпращат на електронната поща на кмета на общината /kmet@belogradchik.bg/ или в писмен вид в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик. От обяснителните записки е видно, че като цяло изпълнението на бюджета на Община Белоградчик към 31.12.2019 г. е 88,06 % спрямо планувания годишен размер.

Отчита се, че една от причините за ниския процент е в резултат на неизпълнение на данъчните и неданъчните общински приходи. Взима се под внимание и сезонният характер на приходите от туристическите обекти, които заемат значителен дял от плануваните приходи на общината.

Подобни статии