Начало Новини Ministarstvo za regionalni razvoji odgovara na pitanja o projektu kontrolnog punkta „Salaš – Novo Korito“

Ministarstvo za regionalni razvoji odgovara na pitanja o projektu kontrolnog punkta „Salaš – Novo Korito“

от svilen
1670 преглеждания

Na osnovu Zakona za slobodni pristup informaciji od javnog značaja i Naredbi ministra za regionalni razvoj i urabanizam SeveroznačajnaBG dobila je odgovor u vezi sa pitanjem, koje je poslao osnivač sajta u vezi sa projektom za kontrolni punkt „Salaš – Novo Korito“.

Predstavljamo našim čitaocima odgovor Ministra za regionalni razvoj i urbanizam, u malo kraćoj verziji:

Odlukom Ministarskog veća iz 2009. sa potvrđenim Sporazumom između vlade Republike Bugarske i Republike Srbije za otvaranje graničnog kontrolnog punkta Salaš (Republika Bugarska) – Novo Korito (Republika Srbija), koji je potpisan 27.06.2007. U skladu sa odlukom Saveta ministara svaka od strana će izgraditi neophodnu infrastrukturu za funkcionisanje novog putnog graničnog kontrolnog punkta i biće stvorena Zajednička ekspertna komisija, koja će precizirati osnovne tehničke karakteristike putnih veza, lokaciju trasa, njihove tačke preseka sa granicom, mesto novog kontrolnog prelaza i njegove tehničke parametre. Komislija treba da analizira pravna i faktološka pitanja u vezi sa izgradnjom punkta, koja se javljaju zbog vršenja funkcije „spoljen“ granice za Evropsku uniju u Republici Bugarskoj. Do sada takva komisija nije stvorena.

Republika Bugarska je sa svoje strane počela pripremne tehničke postupke u vezi sa raelizacijom onoga što je dogovreno Sporazumom. Tokom 2009. Glavna direkcija „Granične policije“ u Ministrastvu unutrašnjih poslova pripremila je u skladu sa svojom kompetentnošću tehnički zahtev za projektovanje kontrolnog graničnog punkta sa predlogom za približnu tački preseka granice, gabarite saobraćajnih traka, zahteve za položaj mesta za proveru pasoša i viza i carinsku kontrolu, osnovni zahtevi za administrativnu zgradu, propratnu infrastrukturu i komunikacijske linije i drugo. Republika Bugarska predlagala je Republici Srbiji organizovanje zajedničkog susreta na ekspertnom nivou u vezi sa određivanjem tačke presecanja granice sa putnom infrastrukturom, ali srpska strana je odlagala susret iz različitih razloga. Diplomatskim putem je zatražena informacija u vezi sa investicijskim planovima Republike Srbije za izgradnju propratne infrastrukture i kontrolnog graničnog punkta sa obe strane granice, kao i o formiranju predviđene čl. 3 Sporazuma, Zajedničke eksperten komisije. Tokom 2011. Ministarstvo za regionalni razvoj i urvanizam informisano je o činjenici da srpska strana ne predviđa sredstva za izgradnju kontrolnog graničnog prelaza tokom 2011. i da je za rešavanje ovog problema u Republici Srbiji u kompetenciji ne samo jednog ministarstva.

Tokom meseca novembra 2012. proveden je radni sastanak na teritoriji Republike Srbije između predstavnika opštine Knjaževac i Belogradčika, sa učešćem bugarskih narodnih poslanika. Napravljen je zajednički izvod o koristi stvaranja komisije čiji su članovi predstavnici različitih odeljenja obe strane na nivou ministarstva. Sa bugarske strane ustanovljeno je da je od čitave dužine republičkog puta III-1102 „Arčar – Mali Dren – Izvor – Dimovo – Ostrokapci – Kladorub – Salaš – granica Srbija“, oko 12 kilometara u dobrom stanju, a preostali kilometri u lošem, pri čemu za deo puta od  km 20+610 do km 27+594 u Agenciji „Putna infrastruktura“ (API) postoji projekat za rehabilitaciju dela od km 45+000 do km 50+075,55 – projekat za rekonstrukciju. Sa parcelisanog plana projekta ustanovljena je potreba koja obuhvata sprovođenja otuđenja 104 placa sa obradivim zemljištem na teritoriji sela Salaš. Navedeni put nije u programu API-a za 2013. Imajući u vidu njegovu važnost u vezi sa prekograničnom saradnjom zemalja iz Evropske unije i sa ekonomskim razvojem Severozapadnog rejona, API će predložiti i taj deo puta da bude uključen u rašireni spisak putnih projekata koji su predviđeni za rehabilitaciju prema operativnom programu „Regioni u rastu“ i u Programu za prekograničnu saradnju tokom sledećeg programskog perioda 2014. – 2020.

Ministarstvo spoljašnjih poslova Republike Bugarske infromisalo je Ministarstvo za regionalni razvoj i urbanizam za tokom januara 2012. održani sastanak s učešćem ministra za regionalni razvoj i urbanizam i lokalne samouprave Republike Srbije u vezi sa različitim pitanjima, uključujući i politiku za otvaranje novog graničnog kontrolnog prelaza između dve zemlje, sa kog je bugarska strana donela zaključak da je prioritet Republike Srbije izgradnja ekonomske i putne infrastrukture u pograničnim opštinama koja bi osmislila otvaranju novog kontrolnog graničnog punkta.

We cannot display this gallery

Подобни статии