Home Znamenitosti Започва създаването на нов виртуален фотоалбум „Красива Монтана – минало, настояще, бъдеще“