Начало Новини Prva farma u Evropi bila je pored Vidina

Prva farma u Evropi bila je pored Vidina

от svilen
1616 преглеждания

Izvor: novine „Monitor“, 17.09.2013

Autor: Galja Petrova

Ljubo Petrov (sa kapom) pre četiri godine, slučajno je otkrio nekropolu i danas učestvuje u iskopavanju, pomažući arheolozima.

Ljubo Petrov (sa kapom) pre četiri godine, slučajno je otkrio nekropolu i danas učestvuje u iskopavanju, pomažući arheolozima.

Prve zemljoradničke i stočarske firme, otkuda znanja u vezi sa bavljenjem poljoprivredom se rasprostranjuju po celoj Evropi, nalazile su se u Bugarskoj, pored vidinskog sela Major Uzunov. Tamo je pre godinu dana otkriven neverovatni objekat iz ranog neolita od evropskog značaja, koji nije proučavan, ispričao nam je Nikolaj Kazaški iz Regionalnog istorijskog muzeja RIM-Vidm. Objekat je interesantan zbog toga što datira iz početka neolizacije Balkana.

Kazaški je jedan od arheologa, koji rade i ineteresuju se ne samo za arheološki kompleks u Baleju, već i za one komplekse do dunavskih naselja Novo selo, Vrv, Kudelin, gde se takođe otkrivaju interesantna nalazišta.

Proučavanja tokom ovog leta u Baleju, nastavio je Nikolaj Kazaški, biće završena restauracijom pronađenih predmeta. Kao i svake godine, Nacionalni istorijski muzej pri Bugarskoj akademiji nauka (BAN) tokom februara 2014. organizovaće izložbu pronađenih arheoloških ostataka u celoj zemlji, a 18. maja – na Dan muzeja, u vidinskom muzeju moćiće se videti i sve što je pronađeno u Baleju.

Pored vidinskog sela Balej, arheolozi nastavljaju rad na nekropoli, koja je otkrivena pre tri godine, i koja je deo celokupnog arheološkog kompleksa sa naseljem iz XVI-XI veka pre Hrista. Arheolozi su iskopali preko 50 posuda, među kojima je i desetina urni, koje su se sačuvale više od 3000 godina. Rukovodioci timova ovoga leta bili su arheolozi glavni asistent dr Georgi Ivanov i glavni asistent dr Tanja Hristova iz Nacionalnog istorijskog muzeja pri  BAN-u. Oni su tokom 3 nedelje radili na objektu, zajedno sa arheolozima i restauratorima iz RIM-Vidin i sa naučnim konsultantom docentom dr Stefanom Aleksandrovim iz NAIM-BAN. Po prvi put arheolozi nailaze na kompleks u celosti, koji se sastoji od nekropole i naselja, i već tri godine su u mogućnosti da ih u celini proučavaju. Naselje, kojem pripada nekropola, otkriveno je pre 40 godina. Ana Jocova, bivši direktor vidinskog muzeja, je prva koja otkriva i proučava naselje iz bronzanog doba pored Beleje, i ona radi zajedno sa dr Rumenom Katinčarovim iz NAIM-BAN. Kako se stiglo do današnjih iskopina? Priča je više nego interesantna.

Georgi Ivanov, rukovodilac tima, pokazuje deo pronađenih bronzanih predmeta.

Georgi Ivanov, rukovodilac tima, pokazuje deo pronađenih bronzanih predmeta.

Prvi grob iz nekropole iz bronzanog doba pokraj Baleje otkriven je slučajno, tokom aprila 2010., otkrili su ga ljudi koji žive u okolini. Riza Petkova, živi u poslednjoj kući Baleje, na oko 400 metara od otkrivenog naselja iz bronzanog doba. Pre četiri godine žena je pozvala svog kolegu Ljubu Petrova da joj iskopa rupu za poljski toalet. Prilikom radova Ljubo je naišao na arheološke ostatke – keramičke posude. Pošto su oboje učestvovali zajedno sa arheolozima na iskopavanjima, pažljivo i skoro profesionalno izvadili su otkrivene predmete i javili su muzeju. I tako su na leto, iste godine, započeli radovi na iskopinama, seća se 4 godine kasnije dr Stefan Aleksandrov. Nekropola se nalazi oko 400 metara od otkrivenog naselja. Skoro 40 godina arheolozi su ga tražili i danas je njegova lokacija činjenica, i otkriva se sve više i više pronalazaka, nastavila je Tanja Hristova.

Ove godine na objektu smo otkrili veoma vredne pronalaske, ispričao nam je Stefan Aleksandrov. Radili smo na površini od oko 75 metara kvadratnih. Proučeno je 16 grobova sa preko 50 posuda. Naročito je interesantna jedna velika arheološka struktura iz nekropole, koja se sastoji od 2 urne i ukupno 18 posuda. Neke od njih su veoma interesantne i bogato ukrašene. Interesantni su još ipredmeti, koji su otkriveni u urnama i oko njih, kao što su deo kamene sekirice, bronzani ukrasi, bronzane igle i kopče, pršljeni za vreteno, keramička figurica idola.

no images were found

Подобни статии