Начало Градска среда Kонкурс за проект за обновяване на градския парк в Мездра

Kонкурс за проект за обновяване на градския парк в Мездра

от Mariana Gomileva
883 преглеждания

Градският парк в Мездра / снимка: Община Мездра

Във връзка с изпълнението на Програмата за управление на община Мездра през мандат 2019-2023 г., Община Мездра обяви открит конкурс за изработване на идеен инвестиционен проект за обновяване и модернизиране на градската среда чрез „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра“.

Основната цел на проекта е подобряване на физическата среда, привлекателността на града, качеството на живот и комфорт на обитаване, безопасност чрез изграждане на благоустроен парк с визия, съобразена със спецификата на гр. Мездра, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните обекти.

Градският парк в Мездра / снимка: Община Мездра

Конкретни цели на проекта са:

 • Да се подобри физическата среда.;
 • Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда.;
 • Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.;
 • Създаване на обновена градска среда чрез иновативни предложения.

Обновяването и благогоустрояването на градския парк е от особено значение за гражданите и гостите на гр. Мездра, с оглед превръщането му в предпочитано място за отдих и развлечения. Подобряване качеството на жизнената среда чрез благоустрояване на зелената система е предпоставка не само за повишаване качеството на живот в града, но и за неговото социално и икономическо развитие.

Схема на градския парк в Мездра / снимка: Община Мездра

Целта на конкурса е да бъдат получени идейни решения, които да послужат за възлагане на обществена поръчка за изработване на работен инвестиционен проект за обновяване на парковата среда и благоустройство на градския парк в Мездра.

Основни дейности, които следва да бъдат предвидени в отделните паркови зони, са:

 • Изграждане и/или възстановяване на зони за отдих, зони за ежедневен спорт, за екстремни игри, включително площадка за скейтборд, маутийнбайк алея, увеселителен център за игра и забавления на открито за деца и възрастни, детски площадки, пикник зона, зона за домашни любимци и др., поставяне на пейки, беседки, перголи, павилиони, кошчета, чешми и други елементи от парковото обзавеждане.;
 • Реконструкция и изграждане на пешеходни алеи и площадки.;
 • Изграждане на велосипедни трасета.;
 • Рехабилитация и реконструкция на транспортни алеи, включително изграждане на обществени паркинги, като за същите се предложи решение за минимална намеса в природната среда.;
 • Въвеждане на енергоспестяващо парково осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността.;
 • Създаване на достъпна паркова среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до сгради, съоръжения и места за отдих.;
 • Предвиждане на тоалетни.

Градският парк в Мездра / снимка: Община Мездра

Насърчава се прилагането на иновативни и съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения (напр. интересни настилки, водни площи, елементи на градското обзавеждане, алпинеуми, ландшафтни тематични групи и кътове за отдих, растителни композиции с интересни растителни видове и висок художествено естетически вид и др.).

Градският парк в Мездра / снимка: Община Мездра

Източник: Община МездраПодобни статии