Начало Икономика Ще строят нов завод на “Монбат” във Враца

Ще строят нов завод на “Монбат” във Враца

от Mariana Gomileva
1577 преглеждания

Инвестиция за около 40 млн. лв. и разкриване на 150 работни места се очакват, ако безпроблемно протекат процедурите по реализацията на проекта за нов завод за биполярни батерии в гр. Враца на регистрираното през февруари дъщерно дружество на „Монбат“ АД – „Монбат Ен Би Пи“ ЕООД.

След като преди година компанията обяви намеренията си пред община Враца, сега вече има подадено и конкретно инвестиционно предложение и е закупена площадка с площ от 40 дка. Предвижда се на нея да бъде построено предприятие за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии по лицензна технология. (През 2018 г. „Монбат“ закупи лиценз за технологията GreenSeal на американската компания Advanced Battery Concepts, която има приложение в областта на ВЕИ, електрическите автомобили, индустриалните UPS системи и др.)

Новият завод ще се намира на около 1 км югоизточно от Враца, в местността Манастирски дол. До парцела има пътища и няма да е необходимо да се строи допълнителна инфраструктура. Очаква се стартовият капацитет на новата мощност да бъде 1 млн. батерии годишно и постепенно да се увеличава.

Производствен процес в завод на “Монбат” АД / снимка: “Монбат” АД

„На територията на производствената площадка ще бъдат разположени пречиствателни съоръжения, които са неразделна част от производственото оборудване и технологичната карта на процеса”, обещават от компанията.

Като част от производствения цикъл ще се генерират твърди отпадъци, които не се изпускат в атмосферата. Наименованието им, според Наредба 2 за класификация на отпадъците, е определено като „Други прахови частици, съдържащи опасни вещества /оловна шлака/“ и представляват ценна и скъпа суровина. Предвидено е те да се събират на специално предназначени за целта площадки, отговарящи на нормативните изисквания за опазване на околната среда. Съхранението ще се извършва в специализирани пластмасови или метални контейнери, които ще се транспортират до рециклиращи заводи за преработване и извличане на оловото, като ценна и скъпоструваща суровина.

Според проучването на компанията, в гр. Враца едни от най-силните и най-честите ветрове са западни и северозападни – т.е. от града към завода. В такъв смисъл, местоположението на завода и климатичните особености се очаква допълнително да способстват за безопасността на жителите на града.

Роза на ветровете в гр. Враца / снимка: www.meteoblue.com

По отношение на третирането на отпадъчните промишлени води, от компанията заявяват, че то ще се извършва в специално изградена пречиствателна станция на територията на завода. При проектиране на производството е заложено изграждане на затворен цикъл на водата, като към градската канализация ще бъдат зауствани минимални количества, съгласно с Наредба №7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Водата след пречиствателната станция ще се използва за производство на деминерализирана вода, която е съставна част от акумулаторите.

Всички процеси и съоръжения подлежат на периодични проверки.

„Групата „Монбат“ е световно представен производител на оловно-кисели и литиево-йонни батерии с близо 1000 служители и процеси за управление на качеството и опазване на околната среда, здравето на работници и служители, местната общност и устойчивото развитие. Опитът на групата в рециклирането, чрез изградените рециклиращи мощности в България, Сърбия, Румъния и Италия, както и високотехнологичната инженерингова италианска компания за решения в рециклирането, обработката на храни и преработката на отпадни води – STC (Science, Technology and Consulting) S.R.L., гарантират пълно рециклиране на всички суровини от производството.“, заявяват от дружеството.

За да започне изграждането на новия завод край гр. Враца, обектът трябва да получи разрешително за строеж. След това предстоят редица процедури, включително изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда.

 

Източник: „Монбат“ АД

Подобни статии