Начало Икономика Проекти без граници могат да развият регионите около Дунав

Проекти без граници могат да развият регионите около Дунав

от Mariana Gomileva
1096 преглеждания

Дунавски бряг в България, от изложбата “Река в преход” | снимкa: Studio DAHD

Мариана Гомилева, Букурещ

Регионите около Дунав могат да се развиват с помощта на общи проекти, които не зависят от ограниченията на границите и използват огромния потенциал на реката. Това беше заявено по време на Годишния форум на Европейската стратегия за Дунавския регион, която се проведе в Букурещ. По време на форума европейският комисар по регионално развитие Корина Крецу посочи като слабост, че България не изготвя достатъчно проекти и се работи без цялостна дългосрочна визия. Тя напомни и за липсата на развит круизен туризъм при нашата страна, като отдава това на затрудненията по плаването в участъка Румъния – България и на все още недобре развитите туристически обекти по поречието от двете страни. Корина Крецу изрази надежда, че този проблем ще бъде разрешен и районът ще стане по-атрактивен, както за бизнеса, така и за туризма. Тя наблегна и на необходимостта от силен административен капацитет. Затова един от приоритетите на регионалната европейска политика ще бъде преодоляването на несигурността за работните места в региона.

Защо е важна Дунавската стратегия?

Стратегията залага на регионалния подход – идеята е да се насърчи съвместната работа за справяне с общите предизвикателства, но без да се създават нови институции. Целта е да се развие огромният икономически потенциал на Дунав чрез тясно сътрудничество между държавите, така че оптимално да се използват всички налични средства за финансиране от ЕС: Европейските структурни и социални фондове, Европейското териториално сътрудничество, Хоризонт 2020, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП, Програмата за образование, младеж и спорт, Програмата за култура и аудиовизуалния сектор, Механизмът за Свързана Европа и други.

В глобален план изпълнението на Дунавската стратегия трябва да превърне региона в привлекателно място за живеене, което предлага добри възможности за работа, чиста природа и богат културен живот. Фокусът е в сътрудничеството и оползотворяването на общите възможности, като например доизграждане на транспортни връзки, намаляване на замърсяването и опасността от наводнения, ограничаване на зависимостта от доставчиците на енергия, справяне с демографските промени и др.

Дунавската стратегията се основава на четири приоритета, наречени стълбове – свързаност, околна среда, изграждане на просперитет и устойчивост на региона. България си партнира в приоритетната област 3 “Култура и туризъм” с Румъния и по приоритетна област 11 “Сигурност” с Германия.

Една от конкретните задачи на стратегията е подобряване на навигацията и корабоплаването, като се премахнат пречките пред плавателността на реката и се увеличат превозваните стоки с 20% до 2020 г., сравнено с нивата от 2010 г. Важен аспект в сътрудничество между дунавските държави е и опазването на биоразнообразието и околната среда. Долното течение на Дунав например е най-слабо развитата икономическа зона, но биоразнообразието в него е съхранено в най-голяма степен, докато в Горен Дунав са загубени 80% от разнообразието на видове и местообитания заради свръх индустриализация.

Проблемът с управление на риска от наводненията също не познава граници и трябва да се решава с общи усилия.

Важна е и конкурентоспособността на региона, която може да се подобри чрез съвместни действия за подпомагане на малките и средните предприятия, стимулиране на иновациите и изследователската дейност.

На форума в Букурещ | снимка: Мариана Гомилева

Перспективи за туризма

Дунавският регион е една от най-перспективните туристически дестинации в Европа, тъй като на територията му има уникални природни дадености, които могат да привличат туристи от цял свят. Това може да стане, чрез създаване на общи туристически продукти, общи културни коридори, културни маршрути, запознаване с местни занаяти и производства. От туристите, посетили България през 2018 година, над 2.8 млн. са от Дунавския регион или 40%, отчита министърът на туризма Николина Ангелкова. Очакват се скоро и данните за тази година.

По време на форума в Букурещ се събраха над 1000 експерти, представители на европейски институции, на регионални министерства, на местни управи на дунавските градове, на неправителствени организации, загрижени за Дунав – реката, която със своите 2860 километра дължина свързва 14 държави (от които 9 членки на ЕС) и е ключова за повече от 112 милиона души (с други думи, за една пета от населението на ЕС). Мотото на форума тази година беше: „Да създадем взаимност за да имаме споделен просперитет на Дунавския регион“. Темите във фокус бяха: свързаността, регионалната мобилност, конкурентоспособността, както и мерките, които водят към по-доброто интегриране на Дунавската стратегия в бъдещите общоевропейски програми и политики. 

 

Подобни статии