Home Икономика Одобрени са 14 проекта за модернизиране в селата на община Мездра до края на 2021 г.