Начало Икономика Община Видин актуализира бюджета си за 2020 г.

Община Видин актуализира бюджета си за 2020 г.

от Mariana Gomileva
848 преглеждания

Нощен Видин / снимка: Мариана Гомилева

Общинските съветници във Видин приеха актуализация на бюджета и промяна на поименния списък за капиталови разходи за 2020 г. Изменението се е наложило поради постъпили приходи от продажба на нефинансови активи към края на месец юни тази година в размер на 120 803 лв. и създаване на нов обект в поименния списък за капиталови разходи.

 

Ето какви решения взе на редовното си заседание местният парламент:

Одобри се проект за изменение на Общ устройствен план на град Видин и Общината в обхвата на проектното трасе на железопътната линия Видин-Медковец.

Прието бе удължаване с 6 месеца на крайния срок на действащ кредит с остатъчен размер от малко над 1 155 000 лв., предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи за изпълнението на проект „Подобряване състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, както и удължаване също с 6 месеца на друг краткосрочен дълг за 3 576 594 лв. във връзка с проекта „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Общинските съветници приеха предложенията за включване в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 г. По този начин ще бъдат осигурени целеви финансови средства за училищните автобуси и за целодневната организация на учебния ден за учениците от I-VII клас.

Съветниците дадоха съгласие да бъде изградена Многофункционална спортна зала в гр. Дунавци, при осигурено финансиране от Министерството на младежта и спорта или от друг източник.

Прието бе и предложение за захранване на банкова извънбюджетна сметка, обезпечаваща авансово плащане по проект „Разработване на Програма за намаляване нивата на фини прахови частици и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.“, а така също и захранване на сметка по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Чрез безлихвен заем в размер на 53 683 лв. от Министерството на финансите, Община Видин ще подпомогне 18 медицински специалисти, които посрещат първи предизвикателството на глобалната пандемична криза, свързана с COVID-19.

Местният парламент реши още за по-ефективното функциониране на общинската система за управление на отпадъците да бъдат закупени употребявани фадрома и самосвали, а също и 10 бр. контейнери (тип лифтдъмпер) за извозване на строителни отпадъци и др.

На сесията бе гласувано две двойки от Община Видин да получат по 1000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие.

Одобрено бе предложението за определяне на критерии за подбор на студенти, записани в първи курс на Филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“, които да получат финансова помощ за заплащане на таксата за първия семестър на академичната 2020-2021 г.

 

Източник: Община Видин

Подобни статии