Начало История „Календар на по-важни кръгли годишнини през 2020 г.“ на Държавен архив Видин

„Календар на по-важни кръгли годишнини през 2020 г.“ на Държавен архив Видин

от Mariana Gomileva
1719 преглеждания

Архивите съхраняват свидетелства, които отразяват състоянието и развитието на обществото, спомагат за образованието и възпитанието ни, запазват на индивидуалната и колективна памет, помагат ни да разберем миналото, неговото документиране и подготовка на бъдещето.

Държавният архив във Видин, създаден през месец май 1960 г., е широка база на ретроспективна документална информация от всички области на обществения живот, не само за Видинска област, а и за националната ни история.

Обект на дейността му са определените за постоянно запазване документи на областната администрация и на общините на територията на Видинска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции от областта, на органи и организации с местно значение, както и документалното наследство на значими личности. От месец март 2010 г. държавният архив във Видин е отдел в структурата на Дирекция „Регионален държавен архив” – Монтана при Държавна агенция „Архиви”.

Фондовата наличност към 1 януари 2020 г. е 2 217 фонда, от които 2 004 учрежденски фонда със 173 181 архивни единици и 213 фонда от личен произход с 9 782 а.е.; 1 560 спомена, 1 250 частични постъпления. Общо 1 512,25 линейни метра.

Съхранените документи отразяват развитието на Видинския край във всички сфери на обществения живот, най-вече от Освобождението до наши дни. Между най-ценните фондове са тези на Видинската митрополия, Градско общинско управление и Окръжен съвет – Видин, Градско общинско управление – Белоградчик, читалище „Цвят” – Видин, полицейските управления – Белоградчик, Видин и Кула, Окръжното и Околийското инженерство във Видин, околийските агрономства – Белоградчик, Видин и Кула, Градски общински народни съвети – Белоградчик, Видин и Кула, Окръжен народен съвет – Видин, Еврейска община – Видин, Окръжно мюфтийство – Видин, „Българска фотография” – Видин, както и много семейни и родови фондовете, и частни архивни колекции.

Традиционният „Календар на по-важни кръгли годишнини” се издава в помощ на ръководители на институции и учреждения, изследователи, журналисти, учители.

Негов съставител е Светлана Кръстева.

Отдел “ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – ВИДИН

КАЛЕНДАР на по-важни кръгли годишнини през 2020 година

20 януари – 70 години от създаването (1950 г.) на Комплексна опитна станция – Видин

ф. 762

Ф Е В Р У А Р И

7 февруари – 20 години от подписването (2000 г.) на протокол за изграждане на втори мост над река Дунав между България и Румъния при Видин – Калафат. Протокола е подписан в Брюксел от Муравей Радев – министър на финансите на Република България, Траян Басеску – министър на транспорта на Република Румъния, Бодо Хомбах – координатор на Пакта за стабилност и Гюнтер Ферхойген – еврокомисар по разширяването. Открит на 14 юни 2013 г.

ф. 1308

28 февруари – 150 години от издаването (1870 г.) на султанския ферман за учредяване на Българска екзархия

М А Р Т

19 март – 75 години от победата ( 1945 г.) на Българската армия при р. Драва

Спомен инв. № 216

31 март – 135 години от рождението (1885 г.) на художника Жул Паскин (с рождено име Юлиус Маркус Пинкас)

ф. 9К; ф. 529К

Паскин (1885 – 1930) – каталог. Състав. Р. Андреева и С. Димитрова. Видин, 1995.

А П Р И Л

12 април Цветница – 150 години от основаването (1870 г.) на читалище “Цвят” – Видин

ф. 333К; ф. 202

13 април – 110 години от създаването (1910 г.) на археологическото дружество във Видин.

ф. 332К, оп. 1, а.е. 11

М А Й

9 май – 75 години от края на Втората световна война в Европа (1945 г.)

10 май – 60 години от създаването (1960 г.) на Държавен архив – Видин

ф. 839

17 май – 95 години от основаването (1925 г.) на Районен кооперативен съюз – Видин

ф. 127К; ф. 49

Ю Н И

1 юни – 170 години от избухването (1850 г.) на въстанието в Северозападна България

9 юни – Международен ден на архивите. На 9 юни 1948 г. под егидата на ЮНЕСКО е създаден Международен съвет на архивите. По решение на Общото събрание на съвета от 2008 г. се отбелязва от международната архивна общност

10 юни – 75 години от основаването (1945 г.) на Трудово-производителна кооперация “Колективен труд”, преобразувана през 1952 г. в ТПК “Боян Чонос” – Видин

ф. 573

24 юни – 165 години от рождението (1855 г.) на Кръсто Маринов. През Междусъюзническата война – 1913 г. е назначен за комендант на Видинската крепост, където се проявява в отбраната на крепостта

ф. 17К, оп. 2, а.е. 4, л. 42, 46

ф. 868, оп.1, а.е. 11, л. 12

ф. 332К, оп.1, а.е.9, л. 18 – 21

ф. 1177, оп. 1, а.е. 32

Ю Л И

15 юли – 70 години от създаването (1950 г.) на Промкомбинат “Кирил Найденов” – гр. Кула, днес ТПК “Гено Цанов” – гр. Кула

ф. 758

15 юли – 55 години от започване (1965 г.) работата на Държавен гипсов комбинат “Кошава”, днес “Гипс” АД – с. Кошава

ф. 787

А В Г У С Т

18 август – 130 години от основаването (1890 г.) на Българския ловно-рибарски съюз. Видинското дружество се създава през 1894 г.

ф. 513 К; ф. 767; ф. 768

С Е П Т Е М В Р И

6 септември – 135 години от Съединението ( 1885 г.) на Източна Румелия с Княжество България

7 септември – 80 години от подписването (1940 г.) на двустранна спогодба между България и Румъния в гр. Крайова (Румъния). На България се връща Южна Добруджа

15 септември – 55 години от откриването (1965 г.) на Помощно училище “Петър Берон” – Видин, днес Център за специална образователна подкрепа “Д-р Петър Берон” – Видин

ф. 853

20 септември – 135 години от основаването (1885 г.) на Българския червен кръст

23 септември – 95 години от създаването (1925 г.) на Комитет за културно повдигане на Видинския край – гр. Видин

ЧП № 349, л. 11–12; в. “Просвета”, Видин

О К Т О М В Р И

10 октомври – Ден на българските архиви – професионален празник на архивистите в България

13 октомври – 135 години от създаването (1885 г.) на Видински клон на Българския червен кръст

ф. 324К; ф. 784

Диков, Т., Св. Кръстева, С. Дончева. Сто и десет години червенокръстко движение във Видин и Видинския край. ИК “Знак `94”, В. Търново, 1997.

25 октомври – 90 години от сватбата (1930 г.) на цар Борис ІІІ със савойската принцеса Джованна

ф. 83Б, оп. 1, а.е.17, л. 24–25

26 октомври – Димитровден – духовен празник на гр. Видин

ф. 415, оп. 10, а.е. 70, л. 89–90, 161

ЧП № 424 и № 466

Н О Е М В Р И

1 ноември – Ден на народните будители

ф. 526, оп. 2, а.е. 17

ф. 345К, оп. 1, а.е. 18, л. 256

ф. 379К, оп. 1, а.е. 10

2 ноември – 135 години от началото (1885 г.) на Сръбско-българската война

3 ноември – 50 години от откриването (1970 г.) на Стопански химически комбинат – Видин

ф. 877

11 ноември – 135 години от обсадата на Видинската крепост от сръбските войски през 1885 г.

ЧП 220; 590

ф. 19К, оп.1 а.е.163

Д Е К Е М В Р И

15 декември – 140 години от рождението (1880 г.) на акад. Стефан Младенов

При отбелязване на годишнини, независимо дали фигурират в календара, специалистите в архива са готови да окажат съдействие за издирване на документи, подготвяне на изложби, исторически справки и всичко необходимо за разкриване и популяризиране на регионалната ни история.

3703 Видин, ул. “Княз Борис І” №27, тел./факс 094 600 283

e-mail: vidin@archives.government.bg, http://www.archives.government.bg/42https://www.facebook.com/VIDIN.STATE.ARCHIVE

 

 

 

Подобни статии