Начало Икономика Eвропейския съюз в подкрепа на културното наследство във Видинския регион

Eвропейския съюз в подкрепа на културното наследство във Видинския регион

от Mariana Gomileva
1090 преглеждания
Европейските проекти в обл. Видин са нараснали тройно за шест месеца

Автор: Информационен център „Европа Директно – Видин“

През изминалото десетилетие, благодарение на членството на България в Европейския съюз, във Видинска област бяха подкрепени редица инициативи, свързани с развитието и опазването на богатото ни културно наследство и туризма, чрез съфинансиране на множество проекти в Северозападния регион. Реализираха се различни дейности по програмите за европейско териториално и трансгранично сътрудничество. Някои от тези дейности се осъществяват по проект „Трансгранично религиозно наследство“, който стартира през август 2018 и има за цел да насърчи развитието на религиозния туризъм и разнообразяване на маршрутите в девет области от България и три от Румъния по поречието на река Дунав.

Проектът се реализа с подкрепата на трансграничната програма „ИНТЕРРЕГ Румъния – България“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът предвижда създаването на електронна платформа за поклонници и мобилно приложение за смартфони, представящо различни поклоннически маршрути. За представителите на общинските структури по туризъм и местния туристически бранш ще бъдат организирани семинари за представяне на резултатите. В края на проекта ще бъде изработен документален филм за популяризиране на обектите и нематериалното културно и религиозно наследство в трансграничния регион.

Друга подобна инициатива беше осъществена по проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм – ИМПАКТ”, отново с подкрепата на програма INTERREG. Неговата основа цел е да насърчи устойчивото използване на природните и културни ресурси чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги. За тази цел беше създадена широка пространствена база данни от културни, природни и исторически обекти на територията на цялата трансгранична зона. Разработена е също така иновативна и интерактивна онлайн ГИС базирана платформа за предоставяне на информационни и туристически услуги и са обединени минимум 5 комплексни туристически маршрути за цялата трансгранична зона – култура и история, природа и спорт, религия, селски туризъм, вино и гурме.

Успешен проект, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия между Община Кула и Община Болевац е „Етническо наследство в наше време“. По него е изградена етнографска къща музей в град Кула, в която са изложени предмети от бита на Кула и околните села и са представени основните занаяти, практикувани в региона. Най-старият предмет в сбирката е ръчна мелница за жито – хромел, която е от края на ХVII век. В къщата се помещава и туристически информационен център.

Информационен център „Европа Директно – Видин“
гр. Видин 3700, ул.“Христо Ботев“, № 93, Регионален бизнес инкубатор
Тел. 088 9 451 247 ,Е-mail: europedirect.vd@gmail.com
www.europedirect-vidin.eu
https://www.facebook.com/europedirectvidin https://twitter.com/europedirectvd

Фондация за регионално развитие

Подобни статии