Начало Бизнес 214 млн. лв. от Европрограми за област Видин

214 млн. лв. от Европрограми за област Видин

от Mariana Gomileva
866 преглеждания

Обозначителна табела за европейски проект в Белоградчик / снимка: Мариана Гомилева

На срещатa с медиите експертът в Областния информационен център – Видин Цветомир Ценков представи изпълнението на Оперативните програми и ПРСР (за мерки по чл 9 б, т. 2 от ЗПЗП) в област Видин през втория програмен период. 213 863 580 лв. са европейските инвестиции в областта от 2014 г. до момента, като 183 685 929 лв. са безвъзмездна финансова помощ. От тези средства са се възползвали 293 бенефициента, които са сключили 423 договора (съгласно ИСУН).

Медийна среща в ОИЦ-Видин / снимка: ОИЦ-Видин

Най-много средства са привлечени по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 58 588 548 лв. С тях са реализирани и се реализират общо 22 проекта – на общините Видин и Белоградчик (саниране и подобряване на енергийната ефективност на жилища и обществени сгради, ремонт на улици и площади, реставрация и адаптация на синагогата във Видин).

Крупни средства са привлечени и по Оперативна програма „Околна среда“ – 58 584 349 лв. Най-големите бенефициенти по програмата са Община Видин (проект „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр.Видин – Втора фаза“ – за 19 505 984 лв. и проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ – на стойност 12 453 598 лв.) и ВиК-Видин – с проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин“ със стойност 23 653 635 лв., от които 17 937 564 лв. е безвъзмездната финансова помощ.

В сравнение с първия програмен период, от 2014 насам бизнесът многократно е увеличил проектната си активност и съответно и получената подкрепа с европейски средства. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са сключени 227 договора от 196 бенефициента на стойност 41 053 248 лв. Безвъзмездната подкрепа от програмата е на стойност 28 881 485 лв. В тази сума влизат и средствата за възстановяване след епидемията от Ковид – 19, но като цяло активността на бизнеса и инвестициите в производството, обслужваща сфера, стартиращия бизнес е в пъти по-висока в сравнение с периода 2007-2013 г. (общо 8 проекта на стойност 11 872 530 лв.).

16 349 355 лв. са инвестициите от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 29 бенефициента (общини, бизнес, неправителствени организации) са сключили 55 договора – за квалификация и преквалификация на работната сила, качествени условия на труд, социални проекти.

Водещ бенефициент в областта е община Видин, с 24 проекта на обща стойност 86 268 335 лв. ВиК-Видин е сключил 2 договора на обща стойност 23 885 240 лв. Община Белоградчик е привлякла 17 040 575 лв. в изпълнението на 24 проекта. Фирма е реализирала на територията на област Видин проект за подобряване на енергийната ефективност на обща стойност 4 894 900 лв., като местният бизнес е изпълнил успешно 227 проекта със стойности от 3 000 лв. до над 1 000 000 лв.

Информацията на Единния информационен портал за Европейските фондове: https://www.eufunds.bg/bg/node/9979

Източник: ОИЦ-Видин

Подобни статии