Начало Забележителности 124 години Народно читалище „Христо Ботев 1900” – гр. Вършец

124 години Народно читалище „Христо Ботев 1900” – гр. Вършец

от Mariana Gomileva
2220 преглеждания

Народно читалище „Христо Ботев 1900” – гр. Вършец е най-голямата културна институция в курортния град, която предлага богата програма от културни събития, поддържа библиотека и читалня, развива любителското творчество и други просветни дейности.

Читалището е основано на 04.06.1900 г. от местни жители и за негов пръв председател е избран тогавашния учител, по-късно известен писател Дончо Станчев. Новообразуваното читалище се помещава в една от стаите на тогавашното училище. На 06.06.1900 за подпредседател е избран Дарин Георгиев, за секретар Китан Герасимов, за библиотекар Симо Господинов, а за касиер Михал Кацарски.

Изработения устав на читалището е приет от Общото събрание проведено на 03.02.1901 г. и утвърден със заповед № 714/23.07.1903 г. на министъра на народната просвета. Виждайки, че класната стая е малка и неудобна, а е и необходима на училището, читалището след една година се премества в къщата на Тодор Минчев, която се намира близо до училището. След още една година читалището се премества в две стаи от къщата на Марин Гръков. През 1903 г. е построена дървена барака, близо до минералната баня, която служи за библиотека и читалня за жители и гости на Вършец. Читалището осъществява пълноценна културно-просветна дейност до 1906 г., но дейността постепенно намалява до 1920 г. като основна причина е балканската и първата световна война. В този период в бараката на читалището се открива млекарница, в която на една маса се нареждали вестници и списания за четене от хората. Името на млекарницата е било „Млекарница Читалище Христо Ботев”. На 26.12.1920 г. читалището се възстановява отново. До 1936 г. се помещава в частни къщи. През 1935 г. започва строежа на читалищна сграда с голяма зала, малка зала, гримьорни, библиотека, читалня и други помещения. Читалищната сграда е открита в началото на 1937 г. и функционира и до днес.

НЧ „Христо Ботев 1900“ гр. Вършец


Читалището извършва следните основни дейности:
• поддържа библиотека и читалня;
• предоставя компютърни и интернет услуги;
• развива и подпомага любителското художествено творчество;
• организира школи, курсове, празненства, концерти, чествания;
• събира и разпространява знания за родния край;
В момента в читалището развиват културна дейност шест самодейни колектива, с около 60 самодейци:
– смесен хор за школувано пеене и църковно песнопение
– тригласен женски хор за обработен фолклор „Стефан Кънев”
– група за стари градски песни „Неразделни”
– мъжка вокална група „Българи”
– танцов състав „Фолклорна китка”
– театрална формация „Медека”

Цветната градина пред читалището


Сред личностите отдадени на читалището през годините са:
Георги Симеонов – дългогодишен актьор в театралния състав, участник в Смесения хор, в Групата за стари градски песни, Мъжката вокална група и 15 години председател на читалището.
Ангел Еждерски – дългогодишен актьор, участник в смесения хор, в групата за стари градски песни, мъжката вокална група. Няколко мандата е заместник-председател на читалището.
Елена Благоева Илиева – 60 години самодеец. Художествен ръководител на Смесен хор за школувано пеене и църковно песнопение, на Тригласен женски хор за обработен фолклор „Стефан Кънев” и Група за стари градски песни „Неразделни”. Един мандат е председател на читалището.

Източник: НЧ „Христо Ботев 1900“ – гр. Вършец

Подобни статии