Начало Култура и развлечения Ученически конкурс за 110-годишнината от рождението на Асен Босев

Ученически конкурс за 110-годишнината от рождението на Асен Босев

от Mariana Gomileva
354 преглеждания

Община Мездра и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) обявяват Общински ученически конкурс, посветен на 110-aта годишнина от рождението на българския писател, журналист и преводач Асен Босев (1913-1997 г.).

Асен Босев представя стихове пред деца / снимка: общ. Мездра

В своето стихотворение „Колкото звезди в небето” роденият през 1913 г. в с. Руска Бела, Врачанско детски поет пише:

„Колкото звезди в небето,

толкова мечти в детето.

Но пожелавам му едно:

нека да е в своя век добродетелен човек!”

Книги на Асен Босев / снимка; общ. Мездра

Регламент на конкурса:

Тема на конкурса: „Добродетелите – мечти, идеали или реалност в ХХІ век”.

Конкурсът е в два раздела:

  • Раздел „Изобразително изкуство”:

Приема се по 1 (една) ненадписана рисунка, изпълнена върху картон, формат А4 и изобразителна техника по желание, от автор от една от следните възрастови групи:

І възрастова група – ученици І-ІV клас,

ІІ възрастова група – ученици V-VІІ клас,

ІІІ възрастова група – ученици VІІІ – ХІІ клас.

  • Раздел „Литература”:

Приема се по 1 (едно) неподписано есе, с дължина до 1 страница А4, от автор от една от следните възрастови групи:

І възрастова група – ученици V-VІІ клас,

ІІ възрастова група – ученици VІІІ-ХІІ клас.

Конкурсът е анонимен – личните данни на ученика (име и фамилия, клас, учебно заведение) се предават в запечатано пликче, прикрепено с телбод за рисунката или текста, а възрастовата група се изписва на гърба на произведението.

Произведения, в които не е спазена темата на конкурса или изискването за анонимност, няма да бъдат разглеждани.

Конкурсни творби се приемат от 1 април до 1 октомври 2023 г. в Община Мездра, стая 304, Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“.

Отчитането на конкурса ще стане на 1 ноември 2023 г. в Голямата заседателна зала на Община Мездра.

Източник: Община Мездра

Подобни статии