Начало Флора и фауна Томасиниев минзухар

Томасиниев минзухар

от Mariana Gomileva
49735 преглеждания

Crocus tommasinianus HerbИме: Crocus tommasinianus Herb

Семейство: Перуникови, Iridaceae

Природозащитен статут: Уязвим

Общо разпространение: Балкански полуостров (Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Черна гора, Хърватия).

 

Разпространение в България: Среща се единствено в Западния Предбалкан – Връшка чука, южно от град Кула и склоновете над село Киряево; до около 750 м н. в.

Минзухарът е многогодишно тревисто растение с почти сферична луковица. Достига височина до 12 см. Листата са линейни и плоски с дължина до 20-25 см и широки едва 0,3–0,5 см. Цветовете на Томасиниевия минзухар са светло гълъбовосини с жълто-оранжеви прашници. Минзухарът цъфти от януари до края на месец март. Размножава се семенно и вегетативно чрез дъщерни луковици.

Местообитания и популации: Расте по сухи тревисти места и в разредени гори в пояса на ксеротермните дъбови гори. Образува многочислени популации, състоящи се от няколко хиляди индивида, срещащи се обикновено на групи.

Отрицателно действащи фактори: Потенциална заплаха за популациите на вида са разораването на част от находищата за селскостопански нужди и изсичане на горите, в които се среща.

Предприети мерки за защита: Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата на вида попадат в границите на защитена местност „Връшка чука“.

Необходими мерки за защита: Проучване на биологията и екологията на вида. Мониторинг на състоянието на избрани популации и депозиране на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Източник: Червена книга на Република България. Електронно издание

Автор: Владимир Владимиров

Подобни статии