Начало Икономика Проекти за по-добро управление на бизнеса ще се приемат до 15 август

Проекти за по-добро управление на бизнеса ще се приемат до 15 август

от Mariana Gomileva
815 преглеждания
Европейските проекти в обл. Видин са нараснали тройно за шест месеца

В помощ на компании и обществени организации Severozapazenabg започна поредица съвместно с консултантската компания „Елана Инвестмънт“. В нея ще ви съобщаваме за предстоящ прием на проекти, промени в условията и всичко важно, свързано с европейските фондове. Дългоочакваната от бизнеса процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП“ по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ бе обявена за прием на проекти на 15 юни 2016 г. Това е първата възможност за значителна безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия, които искат да внедрят популярните ERP, CRM и BI специализирани софтуерни продукти, от 2012 г. насам и единствената през 2016 г. През първия програмен период по старата схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ кандидатстваха рекордният брой 1 274 проекта. Безвъзмездната финансова помощ по сегашната процедура може да покрие до 70% от общите разходи по проекта, като възлиза минимум на 50 000 лв. и максимум на 391 166 лв. Допълнителни точки при оценката ще получат приоритетни проекти по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, като тези, които се изпълняват на територията на Северозападен район на планиране и фирми, които не са реализирали досега проект по програмата за бизнеса в сегашния и първия програмен период. Крайният срок за подаване на проекти е 15 август 2016 г. Процедурата „Развитие на управленския капацитет на МСП“ дава възможност да се финансират както проекти за внедряване на ИКТ-базирани системи за управление на бизнеса на предприятията като известните ERP, CRM или BI софтуерни продукти, така и за сертифициране по различни международни стандарти, системи за управление на качеството и други изисквания, свързани с продукти. Процедурата финансира също и въвеждане на добри производствени практики в предприятието и реинженеринг на процесите. Обявената схема подкрепя също дейности по представяне на компаниите пред инвеститори с цел да участват на капиталовите пазари. По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, които имат минимум завършени финансови години и могат да покажат общо за този период нетни приходи от продажби минимум 210 000 лв. до 3 млн. лв. в зависимост от категорията предприятие. Само компании от определени сектори са допустими за финансиране, като това е цялата преработваща промишленост с изключение на предприятията, които осъществяват първична преработка на селскостопански продукти и се финансират по Програма за развитие на селските райони. Подкрепа могат да получат издателства, продуцентски къщи; компаниите, произвеждащи радио и телевизионни продукти; фирми с далекосъобщителни дейности, и в областта на информационните технологии. Допуснати за кандидатстване са също компании с икономическа дейност от сектор М, който покрива научноизследователската и развойна дейност. Икономическите дейности на фирмите са дефинирани по официалния класификатор на икономическите дейности и се доказват при кандидатстване с документ на база последния годишен финансов отчет. Подробна информация за условията – тук.

Подобни статии