Начало Градска среда Парк „Алеята“ в Мездра с нов облик

Парк „Алеята“ в Мездра с нов облик

от Mariana Gomileva
1102 преглеждания

Обновената централна част на Парк „Алеята“ в Мездра / снимка: Павел Петров

Приключи изграждането на още два участъка от парк „Алеята“ в гр. Мездра. Проектът допълва вече изградените четири участъка от централната пешеходна алея по протежение на най-дългата улица в града – „Александър Стамболийски“. В резултат на извършените строително-монтажни работи са ремонтирани и реконструирани още два участъка с дължина около 750 м от парковата зона, оформена след демонтирането на старата железопътна линия Мездра – Враца.

Парк „Алеята“ в Мездра

В пешеходната алея от кръстовището с ул. „Янко Сакъзов“ до двете спортни площадки южно от кв. 101 е ремонтирана и доизградена съществуващата алейна мрежа и са обособени множество кътове за отдих. Положени са нови бордюри, асфалтобетонова настилка и тротоарна настилка от плочи и павета. Изградени са велоалея, стъпала и рампи за преминаване на посетители с колички и на колоездачи.

Парк „Алеята“ в Мездра

Монтирана е нова енергоспестяваща паркова осветителна система с LED лампи и е изградена поливна система за напояване на тревните площи и на засадената декоративна растителност.

В двата участъка са оформени архитектурни паркови, водни и градински елементи от общ тип – градински пейки, питейни фонтанки и кошчета за отпадъци. В единия участък е изградено водно огледало с ротонда и пейки и е монтирана дървена пергола, а в другия – „Кът ден и нощ“ и „Скален кът“.

Парк „Алеята“ в Мездра

Обособени са и места за скулптури, с което ще продължи изграждането на Галерията от каменни пластики на открито, оформила се през последните две десетилетия във вече ремонтираните участъци от алеята.

Парк „Алеята“ в Мездра

Проектът „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра“ е на обща стойност 871 183 лв. с ДДС. Изпълнител на обекта е строителната фирма „Никмар Кънстракшън“ ЕООД – Петрич, която спечели обществената поръчка, обявена от Община Мездра. Строителният надзор е осъществен от „Ведипема“ ЕООД – Плевен, а консултантските услуги по управление и отчитане на проекта са извършени от „Еврофонд Кънсълтинг“ ЕООД – София.

Проектът е реализиран от Община Мездра с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Парк „Алеята“ в Мездра

Източник: Община Мездра (Мирослав Гетов), снимки: Павел Петров

 

Подобни статии