Начало Бизнес Общата селскостопанска политика в ЕС за периода 2023-2027 г. представена от Европа  директно – Видин

Общата селскостопанска политика в ЕС за периода 2023-2027 г. представена от Европа  директно – Видин

от Mariana Gomileva
468 преглеждания

Експерти от Министерство на земеделието и лектори от Представителството на Европейската комисия в България се срещнаха със земеделски производители, представители на бизнеса, на местните власти и на граждански структури от видинския регион, за да представят Общата селскостопанска политика, която ще се прилага в страните членки на ЕС, в периода 2023-2027 г. към мерките и инвестициите за подпомагане на селското стопанство. Срещата бе организирана от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин, в конферентната зала на информационния център, на 2-ри декември, в рамките на събитие, посветено на Националния план за възстановяване и устойчивост, който окончателно беше одобрен от Европейската комисия през април 2022 г.

Срещата в Европа директно – Видин

Срещата в Европа директно – Видин

Защо темата е актуална?

Новата обща селскостопанска политика предвижда широк набор от различни видове интервенции, по-целенасочени директни плащания, нова екологосъобразна архитектура въз основа на екологични условия, които трябва да бъдат изпълнени от селскостопанските производители. Новата селскостопанска политика е по-екосъобразна, по-зелена, ориентирана повече към подпомагане на зеления и цифров преход. Тя набелязва новите задължения и стимули за земеделските производители – опазване на богатите на въглерод почви, въвеждане на инструменти за управление на хранителните вещества, за да се подобри качеството на водата и да се намалят равнищата на амоняк и двуазотен оксид, екосхеми за стимулиране на селскостопанските производители да прилагат селскостопански практики, благоприятни за климата. А Националният план представлява ценна подкрепа не само за връщане на предишните нива на устойчивост на икономиката преди пандемията, но и за повишаването на тези нива, чрез предоставяне на безвъзмездни инвестиции в размер на 6 милиарда евро безвъзмездна финансова помощ, която цели да способства за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от една страна и да подпомогне България да се справи по-добре с предизвикателствата и възможностите на предстоящия зелен и цифров преход. Той е създаден, за да подпомогне изпълнението на целите на инструмента Следващо поколение ЕС, който беше приет от европейските лидери през 2020 г. като безпрецедентен отговор на икономическата и здравна криза причинена от кризата, свързана с коронавируса. Планът за България е структуриран в четири основни стълба – иновативна България /повишаване на конкурентоспособността на бг икономика, чрез трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж, зелена България /устойчиво управление на природните ресурси/ ,Свързана България /повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите в страната/ чрез подобряване на транспортната и цифрова свързаност, справедлива България – с фокус върху хората в неравностойно положение.

Селското стопанство е един от секторите, към които се отправят значими амбиции за принос към целите за опазване на природните ресурси и защита на здравето и благосъстоянието на хората. Нарастват очакванията за производство на по-качествени и чисти храни, но това да става при по-ефективно използване на природните ресурси и при минимализиране на вредните последици за околната среда, климата и биоразнообразието. Аграрният сектор е изправен пред редица предизвикателства – от една страна промените в климата, липса на работна ръка, високите цени на газа и електроенергията, ниското ниво на технологична модернизация от една страна и предизвикателствата, пред които е изправен, свързани с ефективното използване на природните ресурси, опазването на околната среда в контекста на зеления и цифров преход.

Българският аграрен сектор има потенциал да произвежда достъпни, безопасни и с високо качество продукти, но изостава от средноевропейското ниво по някои важни показатели, като факторна производителност, степен на дигитализация, обезпеченост с материални активи. Всичко това може да се подобри значително с финансирането и подкрепата, които предстоят от Европейския съюз.

Как ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин може да съдейства?

EВРОПА ДИРЕКТНО Видин е мрежа на Европейската комисия за информация и комуникация. Центровете правят Европа достъпна за хората на място и ги поощряват да се интересуват от възможностите, които европейското финансиране предлага, както и да  участват в събития, инициативи, дебати за Европейския съюз. В офиса работят експерти, които дават безплатни консултации за граждани. 

За контакти: гр. Видин, ул. „Христо Ботев“ № 93, тел: +359 (889)451-247, europedirect.vd@gmail.com

Източник: Информационен център – Европа Директно – Видин

 

Подобни статии