Начало Новини Ново финансиране за туризма в Северозападна България

Ново финансиране за туризма в Северозападна България

от Mariana Gomileva
927 преглеждания

Изглед към Белоградчик / снимка: Мариана Гомилева

Фондация „Америка за България“ обявява конкурс за проектни предложения за развитие на туризма в Северозападна България. Конкурсът е отворен за кандидати от цялата страна, но проектните дейности трябва да се осъществяват в Северозападна България, на територията на поне една от следните области: Видин, Враца или Монтана. Проектите на организации, които са регистрирани или осъществяват своята дейност в поне една една от трите области, ще имат предимство.  

Крайният срок за кандидатстване е 15 юли, 2020 г. Кандидатурите се подават само онлайн на https://us4bg.org/bg/tourism-in-bulgaria/.

В конкурса могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани в България, със следния профил – туристически асоциации, туристически агенции, тур оператори, собственици на хотели, малки и средни предприятия, които предлагат туристически продукти и услуги, национални и природни паркове, музеи, галерии, читалища, организации с нестопанска цел, както и консорциуми от организации.

Финансирането ще е между 5 000 лв. и 15 000 лв. за одобрен проект.

Изискването към кандидатите е да осигурят минимум 20% от общото финансиране на проекта. Кандидатите имат възможност да използват максимум 10% от търсеното финансиране за административни разходи. Останалите 90% трябва да се използват за покриване на преките разходи по проекта.

В случай на кандидатстване като обединение от партньори, изрично трябва да се спомене коя ще бъде водещата организация, която ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите.

Повече информация и всички изисквания може да намерите на https://us4bg.org/bg/tourism-in-bulgaria/.

Кандидатите могат да задават своите въпроси до 30 юни по имейл на tourism@us4bg.org.

––––––

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Развитие на културно-историческия и природен туризъм е една от четирите области, в които Фондация „Америка за България“ финансира проекти.  Стремежът на Фондацията е да подкрепя местни общности да създават конкурентоспособни туристически преживявания, да подобряват своя имидж и да предлагат продуктите си на туристическите пазари. Развитието на този тип туризъм сплотява и вдъхва живот на общностите и допринася за развитието на местната икономика. Повече информация за работата на Фондацията в тази и други области може да намерите на: www.us4bg.org

Източник: Фондация „Америка за България“ 

Подобни статии