Начало Забележителности Нови защитени територии в северозападна България

Нови защитени територии в северозападна България

от Mariana Gomileva
1271 преглеждания

Остров Тимок / снимка: МОСВ 

На 27.07.2022 г., Министерството на околната среда и водите обяви нови пет защитени територии, като три от тях са в Северозападна България.

По предложение на Любен Иванов – областен управител на област Видин, министърът на околната среда и водите Борислав Сандов издаде заповеди за 2 нови защитени територии в област Видин – „Остров Тимок“ и „Бабу́“. Инициативата е осъществена със съдействието на общините Ружинци, Чупрене и Брегово.

Местността „Остров Тимок“ (в землището на с. Връв, община Брегово) получава статут на защитена територия за опазване местообитания на застрашени, редки и уязвими водолюбиви и водоплаващи птици, които гнездят по Дунавските острови: голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък корморан (Microcarbo pygmeus), сива чапла (Ardea cinerea), малка бяла чапла (Egretta garzetta), лопатарка (Platalea leucorodia).

Природна забележителност „Бабу́“ (в землищата на с. Средогрив, община Чупрене и с. Гюргич, община Ружинци, област Видин) се обявява с цел опазване на характерни скални образувания от червен пясъчник, скални стени, колони, които оформят забележителен обект на неживата природа с възможности за развитие на познавателен туризъм.

Природна забележителност „Бабу́“ / снимка: МОСВ

Още една забележителност в Северозапада е обявена за защитена местност – „Поречието на река Ботуня“. Територията е с характерен и забележителен ландшафт. Разположена е на близо 346 декара в землищата на с. Охрид и с. Палилула, община Бойчиновци. Целта е опазването на 22 вида риби и един вид бозайник – видра, по Закона за биологичното разнообразие. 

Каньонът на р.Ботуня / снимка: Петя Вълкова

Очаква се обявяването на новите защитени територии да доведе до опазване на природните обекти и застрашените животински видове в северозападна България.

 

Източник: Областна администрация Видин, МОСВ

 

Подобни статии