Начало Забавления Нова детска площадка в Белоградчик

Нова детска площадка в Белоградчик

от Mariana Gomileva
801 преглеждания

Детска площадка в Белоградчик (снимката е ориентираща) / снимка: Мариана Гомилева

Община Белоградчик спечели проект “Да играем заедно на площадка Трети март”, финансиран от ФОНД „МАЛКИ ГРАНТОВЕ“ НА ПРОГРАМА РОМАКТ, 2-РИ КРЪГ. Продължителността му е до 31.01.2021г., а спечелената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 5 000 евро.

Изпълнители по проекта са община Белоградчик в партньорство с Местната инициативна група /МАГ/, заедно с участието и на представители от квартала със средоточено ромско население в града.

Основната цел на Проекта е да се създаде приятно и безопасно обществено място за игри и забавления за деца на възраст между 3 и 12 години, както и общо пространство за общуване на жители от общината от ромски и неромски произход. Целта ще се постигне чрез цялостно обновяване на съществуваща детска площадка с площ от 260 кв.м., най-близо разположената до квартал „Карловица”.

Основните дейности, които ще бъдат извършени са четири:

  • Облагородяване на детска площадка;
  • Оборудване/монтаж на детски съоръжения за игра и ограда с два входа;
  • Беседа-тренинг за социално-отговорно и толерантно поведение в обществото – основната и най-важна дейност, която се изпълнява от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Център за обществена подкрепа и с изключителното съдействие на училищните ръководства. В тази дейност ще бъдат представени тематични мултимедийни презентации, раздадени брошури и разиграни игри, които да поставят участниците в различни житейски ситуации, с поучителен характер. Беседата-тренинг ще е с обхват родители на малки деца от ромски и неромски произход, подрастващи деца и младежи от ромски и неромски произход.

Ежеседмично, при подходящи метеорологични условия, ще се организират съвместни игри за децата под ръководството на възрастни, чрез които децата да бъдат приучени да пазят новоизградената детска площадка.

Предвижда се включването на тийнейджъри – роми и нероми като „патрул“ към общинската администрация с цел да се мотивират по-големите деца да проявяват повече отговорност при ползването на ремонтираната и обновена детска площадка;

  • Монтиране на допълнително осветително тяло и видео наблюдение на детската площадка, които ще са изцяло за сметка на община Белоградчик.

Източник: Община Белоградчик

 

Подобни статии