Начало Еврофинансиране Модернизират част от ЖП линията Видин-София за 292 милиона евро

Модернизират част от ЖП линията Видин-София за 292 милиона евро

от Mariana Gomileva
2016 преглеждания

ЖП линията при гара Орешец / снимка: Мариана Гомилева 

Осем транспортни проекта на стойност приблизително 391 млн. евро са подадени от българска страна по първата покана за набиране на предложения по Механизъм за свързана Европа 2021-2027. Крайният срок за кандидатстване изтече вчера, 19.01.2022 г. в 18.00 часа.

Модернизация на железопътната отсечка Медковец-Срацимир от направлението Видин-София, е проектното предложение, подадено от НК „Железопътна инфраструктура“. То предвижда преминаване на жп линията по ново трасе, с което общата му дължина ще бъде намалена с 14 км, а скоростта за движение на влаковете – увеличена до 120 км/ч за товарни и 160 км/ч за пътнически влакове. Индикативния бюджет на проекта е 292 млн. евро.

Проектът е част от Коридор Ориент/Източно-Средиземноморски и е разположен по основната Транс-европейска транспортна мрежа. Той е приоритетен за ЕС. Основна цел е подобряване на техническите параметри на железопътната линия и внедряване на нови системи за сигнализация и телекомуникация, подобряване комфорта на пътуване и  пропускливостта на железопътния транспорт. Това е най-скъпият проект, за осъществяването на който се говори вече два програмни периода. Фактор, който спъваше реализацията му, е очакваният по-малък обем превози на товари, тъй като Румъния ги пренасочва към черноморското си пристанище Констанца. Това води до невъзможност проектът да се изплати в обозримо бъдеще, според заключение на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ от 2016 г. Тогава агенцията посочи, че няма смисъл да се започва строителството на скъпо трасе, след като Румъния не е започнала да го строи, въпреки че Гърция отдавна приключи с ремонта на жп линията след границата с България.

Четири от предложенията са на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Те включват проекти за закупуване на ледоразбивач за река Дунав; за рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас; за проучване на възможностите за електрификация на речните пристанища и за определяне на потенциални точки за изграждане на платформи за комбиниран превоз в пристанище Русе.

С покупката на специализиран кораб – ледоразбивач, ще се подобри целогодишния достъп до българските речни пристанища. До момента България не разполага с подобен тип съоръжение. Мултифункционалният кораб ще помогне за премахване на заледяванията в пристанищата през зимата и за измерване на дълбочините в тях през останалата част от годината.

Три проекта са подадени от компании в частния сектор. Дейностите включват изграждане на паркинг зони за тежкотоварни превозни средства във Видин, Елин Пелин и Русе; развитие на мултимодална логистична платформа София-Запад и създаване на ново корабно място на пристанищен терминал Бургас-Запад със железопътна връзка и системи за зареждане на корабите с електричество.

Срокът за одобрение на проектите от Европейската комисия е до средата на 2022 г.

Източник: Министерство на транспорта и съобщенията

 

Подобни статии