Начало Градска среда Мездра ще има ремонтирана и доизградена водопроводна и канализационна мрежа

Мездра ще има ремонтирана и доизградена водопроводна и канализационна мрежа

от Mariana Gomileva
736 преглеждания

Ремонтните дейности по ВиК мрежата в Мездра / снимка: общ. Мездра

Стартира първият подетап от реконструкцията и доизграждането на водопроводната и канализационната мрежа на Мездра. Той включва реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 6 214,41 линейни метра, както и доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с обща дължина 500 линейни метра.

Ремонтните дейности по ВиК мрежата в Мездра / снимка: общ. Мездра

Строително-монтажните работи по „Водоснабдяване“ обхващат участъци от 21 градски улици, които са компрометирани и често аварират – по четири участъка от ул. „Любен Каравелов“ и „Патриарх Евтимий“, по три участъка от ул. „Георги Кирков“ и „Искър“, по два участъка от ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Дърманско шосе“ и по един участък от ул. „Сердика“, „Владимир Заимов“, „Роза“, „Брусенско шосе“, „Никола Вапцаров“, „Дружба“, „Пейо Яворов“, „Янко Сакъзов“, „Христо Ботев“, „Дунав“, „Тракия“, „Стефан Караджа“, „Пирин“, „Рила“ и „Христо Смирненски“. В процес на договаряне между Община Мездра и „ВиК“ – Враца е подмяната на водопроводите по ул. „Оборище“, „Добруджа“ и „Шипка“.

По „Канализация“ инвестиционният проект предвижда доизграждане на вътрешната канализационна мрежа по два участъка от ул. „Георги Кирков“ и „Патриарх Евтимий“ и по един участък на ул. „Стефан Стамболов“.

Изпълнител по обособена позиция №2 от проекта – „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Мездра“, е ДЗЗД МЕЗДРА 2020. Договорът е на обща стойност 4 273 617 лв. без ДДС. Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Враца“ е съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз, от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и от „ВиК“ ООД – Враца.

Очакваните резултати от предприетите от „ВиК“ – Враца инвестиционни мерки в Агломерация Мездра са снижаване на загубите на питейна вода чрез подмяна, модернизация и реконструкция на градската водопроводната мрежа, обособяване на зони за регулиране на налягането, повишаване на сигурността на водоподаване и намаляване на средствата за експлоатация и поддръжка. А така също елиминиране на нерегламентирани зауствания в реки и дерета на непречистени отпадъчни води и присъединяване на нови потребители на услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, респективно – подобряване на състоянието на околната среда.

 

Източник: Община Мездра

 

 

Подобни статии