Начало Икономика Чипровци е застрашено от нова кариера за строителни материали

Чипровци е застрашено от нова кариера за строителни материали

от Mariana Gomileva
1950 преглеждания

Езерото в момента. Снимка: общ. Чипровци

Нова кариера за строителни материали може да засегне сериозно един от най-чистите райони на България – Чипровско. За това сигнализираха от Сдружение „ЧАР“ и от Световния фонд за дивата природа WWF. На 6 декември РИОСВ-Монтана е одобрила инвестиционното намерение за концесия „Езерото“. С това се дава позволение пътностроителната компания „Пътинженеринг-М“ да добива строителен материал – диабази, от находище „Езерото“.

„На практика, с това си решение инвеститорът получава зелена светлина за стартиране на добивните дейности“, коментира представител на WWF. Решението на РИОСВ може да се обжалва до 18 декември пред Административен съд – Монтана. От Сдружение ЧАР планират да внесат жалба, най-вероятно обжалване ще има и от общ. Чипровци. До указания срок към жалбите може да се присъединят още юридически лица и природозащитните организации приканват да се включат и други.

РИОСВ по никакъв начин не се е съобразило с нежеланието на общ. Чипровци в района да се добиват стротелни материали и да се извършват взривове и трошене на скална маса. На 26 октомври от общината са изпратили становището си до РИОСВ – Монтана, в което ясно са дали отрицателно мнение. Безпокойството им е за унищожаване на засегнатия от добив район, запрашеност и негативно въздействие. Кметът на Чипровци Пламен Петков е посочил желанието си да развиват туризъм, което предполага опазване на природата в общината. Петков припомня, че през 2009 и 2014 г. е имало същото инвестиционно намерение, но в по-малък обхват, което не се е реализирало и заради отрицателни становища на природозащитни организации.

Концесията на „Пътинженеринг-М“ е за 25 години добив на строителни материали от находище, което попада в землищата на Чипровци и с. Мартиново. Разстоянието до селото е само 1500 м, а от града е 2500 м, показва решението на РИОСВ. Документите за проучване са внесени и разгледани в Министерство на околната среда и водите още през 2002 г., а договорът на компанията с Министерство на околната среда и водите е от 2007 г., според документите от РИОСВ. Според тях годишния добив трябва да бъде 50 хил. куб м скална маса. Засегнатите площи са държавни и частни гори, както и общински ливади и пасища. „Предназначението на земята ще бъде сменено на части и етапно“, се казва още в решението на екоинспекцията. Дали собственика на частните гори и общината са съгласни на смяната не става ясно. Добивът включва извозване и трошене на скалния материал, който после ще се ползва „за магистралите и първостепенните пътища“.

Водата за преработката ще идва от р. Синия дол и от Мартиновска, а в доклада ясно е описано негативното въздействие върху много птици, влечуги, бозайници, растения и различни организми. Според РИОСВ обаче няма проблем и никакво негативно въздействие върху защитена зона „Западен Балкан“. Анализът на експертите говори съвсем друго – загуба на местообитания, унищожена растителност, променен изцяло ландшафт. В района живеят много защитени видове, но някак от РИОСВ са преценили, че нарушеното спокойствие и загубата на местообитания за гнездене не са проблем. Засегнатата от бъдещата кариера площ се приема за „допустим процент нарушение от територията на защитената зона“.

Подобни статии