Начало Еврофинансиране Фондът за справедлив преход в полза на изоставащите региони

Фондът за справедлив преход в полза на изоставащите региони

от Mariana Gomileva
8323 преглеждания

Преобразуваната бивша въглищна централа в сграда за бизнес и културни събития в Dolní Vítcovice, Острава, Чехия, където се състоя срещата по Just Transition Fund и церемонията за наградите RegioStars 2023 / снимка: Мариана Гомилева

България е в очакване Европейската комисия да одобри изготвените преди два месеца от страната ни „планове за справедлив преход“. Заради тях избухна напрежение между миньори и енергетици, които излязоха на протести. Премиерът Николай Денков обясни, че териториалните планове не затварят мини и ТЕЦ-ове, и че част от недоволството на протестиращите засяга проблеми, които дори вече са решени в плановете. Той подчерта, че много от исканията се основават на невярна или изопачена информация.

Затова тази тема изисква широко разясняване и е важна за всички региони в страната ни. Добри практики в тази област бяха представени на пленарните срещи от 14 до 16 ноември, в град Острава, Чехия.

Срещата по Just Transition Fund, Острава, Чехия/ снимка: Мариана Гомилева

Какво представляват териториалните планове за справедлив преход

От 24-ти юни 2021 г. е създаден Фонд за справедлив преход (Just transition fund – JTF) за смекчаване на неблагоприятните последици от климатичния преход.  Той цели подпомагане на най-засегнатите територии и работници и осигуряване на балансиран социално-икономически преход, чрез предоставянето на целева финансова подкрепа. Необходимо условие за отключване на средствата по JTF (1,178 млн. евро за България, от които 505 млн. евро от Многогодишната финансова рамка и 673 млн. евро от Инструмента NextGEN) е разработването на териториални планове за справедлив преход (ТПСП) с хоризонт до 2030 г. Тези планове са за териториите, които ще са най-потърпевши от въглищния преход в следващите години. В плановете се посочват начините за най-ефективно преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства в конкретните региони. Те се разработват по изискванията на Фонда за справедлив преход при предварително зададена бланка.

Срещата по Just Transition Fund, Острава, Чехия/ снимка: Мариана Гомилева

Значение на Фонда за справедлив преход (Just transition fundJTF)

Фондът за справедлив преход (JTF) е първият стълб на механизма за справедлив преход. Toва е инструмент за финансиране, който спомага да се избегнат нарастващите неравенства между регионите чрез подпомагане на най-засегнатите територии, сектори и работници. Той функционира при споделено управление съгласно общата рамка на политиката на сближаване – основната политика на ЕС за намаляване на регионалните различия и за справяне със структурните промени в Съюза. Това означава, че фондът подпомага инвестициите в малки и средни предприятия, създаването на нови фирми, научни изследвания и иновации, възстановяването на околната среда, чистата енергия, повишаването на квалификацията и преквалификация на работници, помощта за търсене на работа, както и трансформацията на съществуващите въглеродно интензивни съоръжения. Чрез фонда се мобилизират инвестиции в размер на близо 30 млрд. евро. Важно е тези инвестиции да водят до съществено намаление на емисиите и защита на работните места. Достъпът до средства зависи от това, дали държавите — членки на ЕС се ангажират да постигнат неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Преобразуваната въглищна централа в сграда за бизнес и културни събития в Dolní Vítcovice, Острава, Чехия / снимка: Мариана Гомилева

Ако ресурсите за Фонда за справедлив преход са увеличени след 31 декември 2024 г., допълнителните ресурси се разпределят между държавите членки въз основа на „зеления механизъм за възнаграждение“. Това означава, че държавите членки, които са постигнали намаление на емисиите на парникови газове, ще получат допълнително разпределение на средствата.

Срещата по Just Transition Fund, Острава, Чехия/ снимка: Мариана Гомилева

Каква е ситуацията в България

„Преходът се случва вече в много държави, а България е сред страните, при които въглеродното замърсяване на единица продукция е изключително високо – над три пъти повече от средното в ЕС.“, отбеляза еврокомисарят по кохезионната политика и реформите, Елиза Ферейра.

Еврокомисарят Елиза Ферейра / снимка: Мариана Гомилева

По Плана страната ни би могла да се възползва от финансиране в размер на 1,3 млрд. евро, и се нарежда по насочени средства след Полша, Германия, Румъния и Чехия. По-голямата част от парите към България са предназначени за проекти в трите въглищни региона – Стара Загора, Кюстендил и Перник, които ще са след най-засегнатите от прехода към неутралност на климата.

България тази година работи по 13 проекта в областта на прехода към чиста икономика чрез Инструмента за техническа помощ. С евросредствата могат да се осигурят курсове за преквалификация на работниците в отпадащите дейности и в тези райони на бизнеси, насочени към бъдещето.

„Следим ситуацията и очакваме развитие на проектите по плана от страна на българското правителство. Важно е гражданите да осъзнаят, че политиката на сближаване цели да улесни живота им в тези трудни моменти на преход. Фондовете са създадени, за да са в помощ на хората и колкото по-рано се изготвят добри проекти, толкова по-добре. Има все по-голяма разлика между силно развитите региони в Европа и изоставащите. Нашата цел е да подпомогнем максимално наваксването – с разкриване на нови работни места,  стимулиране на иновациите и подпомагане на преобразуването на замърсяващите остарели сектори.“, каза еврокомисарят Елиза Ферейра.

 

Примерът на Чехия вижте ТУК.

 

Репортер: Мариана Гомилева (Острава, Чехия)

 

 

Подобни статии