Начало Новини Флора: Ковачев зановец

Флора: Ковачев зановец

от Mariana Gomileva
3430 преглеждания

Сем. Fabaceae – Бобови
Природозащитен статут: Застрашен

Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii) е името на едно от редките растения в Природен парк „Врачански Балкан“. Той е сред българските ендемитни растения – те се срещат само на територията на страната и не растат никъде другаде по света. Включено в Червената книга като защитен вид, заплашен от изчезване.

Зановецът е нисък храст с височина от 10 до 40 см. Съцветията са бели, главести – по 2-5 на върха на стъблото. След узряване плодчетата са с размер 2-2.5 см дължина и 5-6 мм широки. Размножаването става със семена и вегетативно.
Среща се до 500 м надморска височина, в районите на Западна Стара планина, в Предбалкана в обл. Монтана, в Дунавската равнина около р. Цибрица, в районите на Оряхово, Плевенско, Никопол, Свищов. Обикновено расте по поляните в разреден дъбови гори, в низини и равнини, като единични растения или групи по няколко десетки. В парк „Русенски Лом“ има и компактни групи от повече растения. Ковачевият зановец е открит за пръв път в началото на XX век именно в района на Западния Предбалкан от зоолога Васил Ковачев.

Ковачев зановец | снимка: "Червена книга на Р България"

Ковачев зановец | снимка: „Червена книга на Р България“

Лошо влияние върху популацията му оказват разораването на степни групи растения, паша на животни, пожари. Добива на природни ресурси, разкопаването на диви райони и индустриализацията отнемат от естествените местообитания на зановеца. Добра практика в това отношение показаха през 2013 г. от циментовия завод „Титан Златна панега“, които организираха преместване на растения заради разширение на кариерата си. Така значителна популация на защитения храст беше запазена от унищожение.

Източници: „Червена книга на Р България“; ПП „Врачански Балкан“; „Титан Златна панега“ АД

Подобни статии