Начало ТУРЛАШКИ ПЕСНИ

ТУРЛАШКИ ПЕСНИ

от Mariana Gomileva

Турлашки песни

Песните можете да чуете на страниците на вокалните формации „Торлашки напеви” и „Пъстенец”: http://www.torlashkinapevi.com, www.pastrenec-junior.dir.bg

Ката пере на рекуту

Ката пере на рекуту,

турчин седи под върбуту

турчин седи под върбуту,

колан топи, бърдар точи.

Леле Като, бела Като,

леле турчин еничерин.

Леле Като, бела Като,

леле турчин еничерин.

Турчин Кати проговаря,

ела Като ти за мене,

ела Като ти за мене,

ти за мене, ти по мене.

Леле Като, бела Като,

леле турчин еничерин.

Леле Като, бела Като,

леле турчин еничерин.

Я си имам пет зли братя,

че се свию, че те бию,

че се свию, че те бию,

че те фату, че те млату.

Леле Като, бела Като,

леле турчин еничерин.

Леле Като, бела Като,

леле турчин еничерин.

Оздолу иду шарени колца

Оздолу иду шарени колца,

оздолу иду шарени колца

Ширили, бирили, бира, бира, бой,

шойлага, бойлага, боенда.

Ширили, бирили, бира, бира, бой,

шойлага, бойлага, боенда.

Кола ми се рипкат, пред колата припка,

едно ми девойче, девойче.

Кола ми се рипкат, пред колата припка,

чифлиган, чифлиган, карадичка, дин, дин, девойче.

Па кой ли беше у колата?

Райна си беше у колата.

Ширили, бирили, бира, бира, бой,

шойлага, бойлага, боенда.

Ширили, бирили, бира, бира, бой,

шойлага, бойлага, боенда.

Кола ми се рипкат, пред колата припка,

едно ми девойче, девойче.

Кола ми се рипкат, пред колата припка,

чифлиган, чифлиган, карадичка, дин, дин, девойче.

Па кой ли караше колата? Гошо си караше колата.

Ширили, бирили, бира, бира, бой,

шойлага, бойлага, боенда.

Ширили, бирили, бира, бира, бой,

шойлага, бойлага, боенда.

Кола ми се рипкат, пред колата припка,

едно ми девойче, девойче.

Кола ми се рипкат, пред колата припка,

чифлиган, чифлиган, карадичка, дин, дин, девойче.

 

Сийка си ниже ситно герданче

Сийка си ниже ситно герданче. /2

Сей, сей, сей вей, сей ли вей ли,

дойде ли, бирабана, бирсана, хей! (2)

Сийка га ниже, Гошо га кине. /2

Сей, сей, сей вей, сей ли вей ли,

дойде ли, бирабана, бирсана, хей! (2)

Гоша на Сийку тихом проговаря,/2

Сей, сей, сей вей, сей ли вей ли,

дойде ли, бирабана, бирсана, хей! (2)

– Я ела, Сийку, ела ти за мене./2

Сей, сей, сей вей, сей ли вей ли,

дойде ли, бирабана, бирсана, хей! (2)

Не моем Гоше, за тебе да дойдем. /2

Сей, сей, сей вей, сей ли вей ли,

дойде ли, бирабана, бирсана, хей! (2)

Че ти ми скину ситно герданче. /2

Сей, сей, сей вей, сей ли вей ли,

дойде ли, бирабана, бирсана, хей! (2)

Мен ме мама селянину не дава

Мен ме мама селянину не дава. /2

Ан, дан, Доне, море, сан, дан, дан,

дон, дон, Доне, море, Донке, море, де,

мен ме мама селянину не дава.

най ме дава дерменлия, гидия./2

Ан, дан, Доне, море, сан, дан, дан,

дон, дон, Доне, море, Донке, море, де,

най ме дава дерменлия, гидия.

Понеделник аз отидох на жътва./2

Ан, дан, Доне, море, сан, дан, дан,

дон, дон, Доне, море, Донке, море, де,

понеделник аз отидох на жътва.

У градинку лобода

У градинку лобода. /2/

у лобудуту момченце, у руке държи ножленце.

У сърце да се убоде, /2/

че виде мому убаву /2/

Не е чак толкоз убава. /2/

Ала е оратаджийка. /2/

Оратаджийке Пепо, ма, /2/

Глас на цафара, Пенко, бе. /2/

Ми смо си лика, прилика. /2/

Като два струка иглика, като два бора у гора. /2/

Чичините конье (песен от Чипровци)

Чичините конье на пайван пасу. /2

Их, леле, леле, на пайван пасу. /2/

На пайван пасу, у село влезу. /2

Их, леле, леле, у село влезу. /2/

У село влезу, на годеж да иду. /2

Их, леле, леле, на годеж да иду. /2/

На годеж да иду у свата Гьоргю. /2

Их, леле, леле,  у свата Гьоргю. /2/

Кой ще да дойде

Кой ще да дойде, сега нека дойде /2/

Припев: Дзум Дзанке ле, дзум байовата /2/

Мама я нема, тато го нема /2/

Припев: …

Мама отиде шума да бере,

шума да бере, бубици да рани.

Припев: …

Тато отиде на воденица,

на воденица с къса магарица.

Припев: …

Накладоше Седенкюту

Накладоше седенкюту, ду, ду, ду, ду, седенкюту /2/

Припев: Оро, оро, вито оро, оро, оро, шарено, бре. /2/

Собраше се сите моми, сите моми и ергенье /2/

Пр…

Оздол иде църни Цека, ду, ду, ду, ду, църни Цека /2/

Пр…

Нали си е црън, црън, црън, црън, ду, ду, ду, ду,

црън, црън, црън, црън /2

Пр…

Зубе му се вижду, вижду, вежду му се невиждую. /2

Пр…

Легнала мома, заспала

Легнала мома заспала под едно дърво високо.

Шарени килими прострела и с други се е завила./2/

Майка и дума, продума: – Я ставай, черко, я ставай.

Равни дворове помети, редом столове нареди. /2/

Че ще ни дойдат сватове, сватове наши кумове.

Не мога мале, да стана, снощи съм седенкя правила. /2

Тупан тупа

От како се роднино тая гусла урече.

Тупан тупа, роднино, я га ичи не чуем,

оро игра, роднино, я га ичи не видим. (2)

Я си щеше роднино вантаджие откупим,

ама нане, роднино, нанка Ванка не даде. /2

Женило е роднино, женило е църнило.

Женило е църнило, ожени се да видиш. /2

От како се роднино тая гусла урече.

Тая гусла урече, сватбата се повлече. /2