Начало Култура и развлечения Турлашкият свят в рими

Турлашкият свят в рими

от Mariana Gomileva
3685 преглеждания

На раздумка в центъра на Чипровци / снимка: Мариана Гомилева

Светът на турлаците е пъстър, колоритен и емоционален.  Каквото и да се каже за него, все ще е малко. Ето как поетично го описва Георги Костодинов от Чипровци, влагайки много чувство за хумор:

Турлашки свят

Ми смо се родили тук турлаци,

и смо свите до едън юнаци!

А на работуту кви смо луди,

свекьи ко ни види све се чуди!

Миньоре су половин мужьете,

работе много и по градовеете.

Па да ви не разправям за женете!

Цел дън не дигу се из ьилимете.

У векьи двор магаре и овца,

кокошкье, прасе, куче и коза.

Кага работимо се не шегуемо.

По некага се случи та се пцуамо.

А седнемо ли на по чашу, две,

на третуту се носи и мезе.

Женете ни стою диван чапраз,

салату режу и чету на глас:

„Да ви отруе, па да ви преседне!

Сал пуцате, човек не мое седне.

Цел дън че се препиру и че пию,

а най-на край чме дигну гюрунтию!

Како не виджували само шльоку

и забоваре работу и стоку“!

Та енеторът све чету, не спиру,

и на мужьете кусуре намиру.

С право ни се кару и женете,

сол ни търку често на главете.

Иначе су арне и радетне,

ем работне, ем су и уметне!

А па седну ли у кьилимете,

узну тупицете у рукьете

йела грей како кьилим се раджа,

и како на шаркье се догаджа!

Та турлаците смо те това.

Па кага се случи веселба

свите смо у купът, на орото.

Свекьи дига чашуту с виното!

Свекьи игра, свекьи песну пее!

Свекьи се майтапи и се нмее!

Печени смо тука, балканджие,

и на йеденье не мо манджие.

Кага има – лебъц и солчица.

Кага нема – бистрата водица.

Гручка сиранье, некой домат,

и с това турлакът е богат!

Сал смо бедни от къде паре,

ама ли от Бога смо добре!

Соф ия турлашка е почти,

половината кажи-речи!

Кой от тук измъкне се и бега,

още десет потърчу по ньега.

За врачанье никой не орати!

Тук че маа компир и домати.

Те тека смо тука па турлашко,

ама па смо плееме ми юнашко!

Нека Господ звраве да ни дава,

да пребуде турлашката слава!

Турлашки стил в Хан „Мадона“, с.Фалковец / снимка: Мариана Гомилева

Подобни статии