Начало Новини Трансгранична програма България–Сърбия ще финансира проекти с идеална цел

Трансгранична програма България–Сърбия ще финансира проекти с идеална цел

от svilen
1680 преглеждания

Общи проекти между България и Сърбия в различни области ще могат да получат финансиране от програмата “Интеррег България-Сърбия”. Първата покана беше отворена на 17 август и по нея ще може да се кандидатства в три различни области – туризъм, младежи и околна среда, съобщиха експертите от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по време на информационните дни, проведени в края на септември. Бюджетът по настоящата покана е 12.69 млн. евро, като основното изискване е да участват партньори и от България, и от Сърбия.

Кандидатите могат да са от българските области Враца, Видин, Монтана, Перник, Кюстендил, София, както и от сръбските Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня. Предложенията по първата покана могат да се подават до 16 часа на 18 януари до МРРБ. Основният офис по програмата е в София, а в гр. Ниш има клон.

При подготовка на проекта трябва да се заложи решаване на определен проблем или група проблеми и те да бъдат трансгранични, т.е. да засягат и България, и Сърбия, обясниха експертите от МРРБ по време на информационната кампания в София. За по-лесно оформление на проекта те предлагат да се направи т.нар. “дърво на проблемите”, но в един проект да не се натрупват наведнъж много проблеми, защото не е реалистично всички те да бъдат решени. Преди подаването на документи трябва да се прецени реалистично ли е посочените проблеми да бъдат решени.

Огледално на всичко това се създава “дърво на целите”, което трябва да покаже начините за решение. Ако в края на проекта целите не са изпълнени, тох се смята за неуспешен и може да има финансова корекция, т.е. да се връщат пари. Трите основни оси за финансиране са “Устойчив туризъм”, “Младежи” и “Околна среда”. По първата може да се подкрепят проекти за развиване на туристическа привлекателност, трансграничен продукт и тип “Хора за хора” – което означава подкрепа за информационни услуги, културно и природно наследство. От този вид може да има проекти и по ос “Младежи”, като другата цел там би могла да бъде развитие на умения и предприемачество. За околна среда ще се финансира управление на рискове и опазване на природата.

Задължително е проектите да бъдат съвместно разработени с партньори от двете държави и изпълнението им да е общо. Задължително е да отговарят и на поне един от другите два критерия – общо управление или общо финансиране. Финансиране ще могат да получат юридически лица, регистрирани в някоя от граничните области, участващи в програмата. По този показател може да се направи изключение, ако се прецени, че местните общности ще имат полза. Те не трябва да са създадени с цел печалба, т.е. да не са търговски дружества и не бива да са посредници, а да се ангажират пряко с подготовката и управлението. Водещият партньор от проекта трябва да е регистриран в България или Сърбия поне 12 месеца преди крайния срок за подаване на предложения, което значи преди 18 януари тази година.

В зависимост от типа проект продължителността може да е от 8 до 15 месеца. Стойността трябва да е от 75 хил. до 600 хил. евро. При разглеждането ще се оценява и оригиналността, а нуждата от финансиране по програмата трябва да бъде обосновано с достоверна информация, анализ на причините за проблема, досегашни опити за решаването му. Липсата на статистически данни, неясни източници на информация и непълно описание се приемат за слабост при оценяването.

Информационната кампания по “Интеррег България-Сърбия” продължава из страната – след представянето на 30 септември във Видин, на 1 октомври екипът експерти ще е във Враца, в залата на Търговската палата. На следващия ден е кампанията ще е в Монтана, в хотел “Житомир”. Още информация за програмата може да откриете на сайта й: www.ipacbc-bgrs.eu

Подобни статии