Начало Новини В село Салаш, община Белоградчик, започна отчуждаването на 99 имота за изграждане на път и откриване на ГКПП при прохода „Кадъ боаз“ между България и Сърбия

В село Салаш, община Белоградчик, започна отчуждаването на 99 имота за изграждане на път и откриване на ГКПП при прохода „Кадъ боаз“ между България и Сърбия

от svilen
2840 преглеждания

Източник: БТА
Видин, 9 януари /Валери Недялков, БТА/

Снимка БТАОбластният управител Кръстьо Спасов обяви със заповед процедура за отчуждаване на имоти в землището на с. Салаш, община Белоградчик за изграждане на път и откриването на граничен контролно-пропускателен пункт между България и Сърбия. Това съобщиха от областната администрация. След тази процедура започва строителството на 5-километров пътен участък от с. Салаш до границата с Република Сърбия. В тази част на българската северозападна граница при прохода „Кадъ боаз“ ще се изгради нов граничен контролно – пропускателен пункт. Предвижда се да бъдат отчуждени 99 имота с обща площ 32,298 дка. На 189 лица – собственици и наследници, ще бъдат изплатени парични обезщетения, на обща стойност 7 115 лева. Средствата са осигурени от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ),която е инвеститор на обекта. С решение на Общински съвет – Белоградчик вече е одобрен подробния устройствен план – парцеларен план на обекта. Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните е променила предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и е утвърдила площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. Процедурата по отчуждаването е одобрена със съвместна заповед на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите. В проекта на АПИ е предвидена рехабилитация и реконструкция на Път III – 1102 „Арчар – Извор – Димово –
Острокапци – Кладоруб – Салаш – граница с Република Сърбия“ от км 45+582 до км 50+075,52 с който ще се ускори откриването на ГКПП на българо – сръбската граница при Салаш – Ново корито. В напреднала фаза е подготовката съответно и от сръбска страна. Изграждането на нов път и на пропускателен пункт до граничещото със Сърбия с. Салаш са приоритетни проекти за
Видинския регион. За откриването на ГКПП Салаш – Ново корито има сключено споразумение от 27.06.2007 г. между президентите тогава на България и Сърбия, както и междуправителствена спогодба, утвърдена с решение от 19.05.2009 г. на Министерския съвет.

/РУМ/

Подобни статии