Начало Еврофинансиране Реставрират три църкви във видинска област

Реставрират три църкви във видинска област

от Mariana Gomileva
1973 преглеждания

Църквата в Боровишки манастир „Св. Троица“ край с.Боровица, общ.Белоградчик / снимка: архив СЕВЕРОЗАПАЗАНА БГ

Три православни храма в област Видин ще се ремонтират и реставрират със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Сключените с тях през 2022 година договори са на обща стойност 1 744 184 лева, като реализацията на проектите трябва да завърши през настоящата година за единия от храмовете, а за другите два – през 2025 година. Проектите са одобрени по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР.

С изпълнението на проект „Ремонт, консервация и реставрация на църквата в Боровишки манастир „Св. Троица“ (край село Боровица, Община Белоградчик) е предвидено храмът – недвижимата културна ценност от национално значение, да е притегателно духовно място за източноправославните християни, както от Община Белоградчик и околните общини, така и за гости от цяла България. За целта е осигурено изцяло безвъзмездно финансиране в размер на 585 573 лева. „Червената църква“, както е известен манастирският храм, е изграден изцяло от червен камък, който е добит и издялан от местните скали.

С реализацията на проект „Реставрация на църква „Св. Цар Константин и Царица Елена“ и околното пространство – ПИ 4, кв. 61 по плана на гр. Димово, общ. Димово, обл. Видин“, на стойност 584 853 лева, са предвидени за реставрация на храма, закупуване на обзавеждане за него, както и облагородяване на околното пространство на църквата. Част от дейностите по проекта са изпълнени, като самият проект трябва да приключи до средата на септември на тази година. 

Реставрация, реконструкция и възстановяване на храма „Свети Николай“ в село Търговище, Община Чупрене, ще се извърши до 2025 година с договорените 573 758 лева безвъзмездно финансиране. Църквата е възрожденска и е културно-художествен паметник на културата от национално значение. Тя е разположена в историческия център на село Търговище, на възвишение над терасата на Чупренска река, в обособен имот с площ около 900 квадратни метра, ограден с ограда от каменна зидария с дебелина 50 – 70 сантиметра и височина 150 – 170 сантиметра. След първоначалното изграждане на църквата в оградата е обособен нов вход, а впоследствие в двора са построени трапезария и отделностояща камбанария. Цялостното й обновяване ще позволи съхраняването й за местните поколения, както и ще осигури посещения с цел духовен туризъм.

Църквата „Св. Николай“, с.Търговище / снимка: Panzer

Екипът на Областен информационен център-Видин популяризира активно през втория програмен период подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ във връзка с интереса на местните бенефициенти и необходимостта от ремонт и реставрация на православните храмове на територията на област Видин. В новия програмен период, подкрепата за ремонтни, обновителни и възстановителни дейности за православните храмове и манастири ще продължи чрез финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България 2023-2027 г.

Източник: ОИЦ-Видин

 

 

Подобни статии