Начало Флора и фауна „Птицата във фрак“, 1983 г.

„Птицата във фрак“, 1983 г.

от Mariana Gomileva
2071 преглеждания

В Северозападна България има десетки гнезда на щъркели. В някои от тях гнездят черни представители на тази прекрасна прелетна птица, която е защитена от „Червената книга“.

В бр. 11624 от 27 май 1983 г. на в-к Отечествен фронт има екологична страница, подготвена от проф. д-р Симеон Недялков, озаглавена „Червена книга на в-к Отечествен фронт“. В нея инж. Емил Джунински (1935-2011), уредник в Природонаучния музей в гр. Белоградчик, е публикувал статия за черния щъркел.

Инж. Джунински с проф. Русков (1897-1982) пред Природонаучния музей в Белоградчик (1972 г.)

Копие на тази страница е изпратено на Белоградчишкия ежедневен илюстрован лист от г. проф. дбн Златозар Боев.

 

Източник: проф. Б. Тошев, Белоградчишкия ежедневен илюстрован лист

 

Подобни статии