Начало Новини Приключва процедурата по отчуждаването на имоти за новия път от село Салаш до границата с Република Сърбия

Приключва процедурата по отчуждаването на имоти за новия път от село Салаш до границата с Република Сърбия

от svilen
1486 преглеждания

Приключва процедурата по отчуждаването на имоти във връзка с проекта за нов път от с. Салаш до границата с Република Сърбия при прохода „Кадъ боаз”, където се предвижда да бъде изграден граничен контролно – пропускателен пункт, съобщиха от Областна администрация във Видин.

За целите на проекта, със заповед от 08.01.2014 г. на областния управител на Видин инж. Кръстьо Спасов, бе обявена процедура за принудително отчуждаване за държавни нужди на 99 имота – частна собственост, с обща площ 32,298 дка в землището на с. Салаш. Установени бяха 188 собственици или наследници, на които се полагат парични обезщетения.

За провежданата процедура, чрез обявление от областния управител в централния и местния печат, са уведомени всички заинтересовани лица.  До момента  в Областна администрация – Видин е получено потвърждение от 167 лица, от 6-ма собственици не са получени обратни разписки, 15 от уведомителните писма са върнати, след като не са получени от адресатите им.

За уведомяването на лица, чиито адреси не са известни или не са намерени на посочените от тях адреси, съгласно закона обявлението за отчуждителната процедура е публикувано и в Държавен вестник (бр.11 от 07.02.2014 г.).

След 21.02.2014 г., когато влиза в сила заповедта на областния управител, сумата за изплащане на паричното обезщетение ще бъде преведена по банков път от инвеститора на обекта – Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), по сметка на правоимащите по реда на чл. 39 и чл.39а от Закона за държавната собственост.

Собствениците на имотите ще бъдат уведомени за мястото и датата, от която ще започне изплащането на обезщетенията им чрез съобщение от АПИ в централни и местни ежедневници.

Процедурата по отчуждаването е одобрена със съвместна заповед на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите. Областният управител на Видин предприе действия в рамките на своите правомощия за ускорена реализация на този стратегически инфраструктурен обект.

В проекта на АПИ е предвидена рехабилитация и реконструкция на Път III – 1102 „Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш – граница с Република Сърбия” от км 45+582 до км 50+075,52.

Изграждането на нов път и ГКПП на българо-сръбската граница при Салаш – Ново корито са сред приоритетните проекти, с които председателят на Народното събрание Михаил Миков и областният управител инж. Кръстьо Спасов са ангажирани още от мандата на управление в периода 2005-2009 г.

Подобни статии