Начало История Онлайн научна конференция „Граници. Събития. Хора.“

Онлайн научна конференция „Граници. Събития. Хора.“

от Mariana Gomileva
817 преглеждания

Исторически музей – Бeлоградчик в партньорство с Центъра за етнология и културна антропология организират Онлайн национална научна конференция „Граници. Събития. Хора“ на 13.06.2020г. Конференцията се посвещава на 170 години от Белоградчишкото въстание и 60 години от създаването на Исторически музей в Белоградчик. Научен ръководител на конференцията е проф. д.н.к. Маргарита Карамихова от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Поради пандемията, обявена във връзка с вируса на COVID-19 събитието ще се осъществи чрез онлайн платформата MICROSOFT TEAMS. В конференцията ще вземат участие 16 утвърдени и млади учени от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей на БАН, Института по балканистика с Център по тракология към БАН, Къща-музей „Иван Вазов“ – град Сопот, Регионален исторически музей – Бургас и Исторически музей – Белоградчик.
Изследователският интерес към граничните зони в Европа е изключително висок в последните десетилетия, особено след края на Студената война и прехода към демокрация в редица страни от бившия Източен блок, разпада на Югославия и бившия СССР, разширяването на ЕС и евроинтеграционните процеси, развитието и разпространението на електронните технологии, новото „велико преселение на народите” в условията на транс-гранична мобилност, дебатите по въпросите на пола, малцинствата и религиите в контекста на неолибералните политики. През ХХ и ХХІ в. европейският континент е активно геополитическо място, в което постоянно се появяват и изчезват граници от различен тип („Студена война“, Европейски съюз, Шенген, Брекзит и пр.). В последните месеците, след обявявената от Световната здравна организация, пандемия на ковид 19, сме свидетели на предизвикателство в световен мащаб, най-вече по отношение на съществуващите стари и възникването на нови граници. Ограниченията за пътуване, затварянето на цели държави, области и селища е само една страна от новите реалности. Промяната в общуването, въвеждането на задължително носене на медицински маски, спазването на социална дистанция, забраната на масови събития поставят нови граници и повдигат въпроси, които до този момент, не са стояли на дневен ред.
Изследователите ще търсят отговор на редица теоретични и практически въпроси – за връзката между териториални и символни граници, за границите като политически конструкт и като зони на културно взаимодействие, за социалното конструиране и разнообразните политики на идентичност в граничните райони, за ролята на малцинствата при провеждането на гранични политики в контекста на съвременната многообразна етническа, конфесионална и политическа картина.
След края на конференцията, докладите ще бъдат публикувани в тематичен сборник.

Ето и пълната програма:

Източник: Община Белоградчик

Подобни статии