Начало Еврофинансиране Одобрена е програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България

Одобрена е програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България

от Mariana Gomileva
1281 преглеждания

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България беше одобрена от Европейската комисия. Тя има общ бюджет от 207,45 милиона евро, посветен на местните общности в 7-те окръга в южната част на Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и 8 области на северна България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра). Основната цел на програмата е да гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г.

Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на четири приоритета: „Добре свързан регион“, „По-зелен регион“, „По-образован регион“ и Интегрирано териториално развитие.

Ще бъдат подпомогнати проекти в областта на мобилността и свързаността, опазването на околната среда и биоразнообразието, превенцията на риска и адаптирането към изменението на климата, образованието, туризма и културата. Също така, една от основните ни цели е развитието на Маршрут Евровело 6, който да допринесе за интегрираното развитие на региона чрез стимулиране на туризма и културната дейност, укрепване на местната икономика и улесняване на транспорта между дунавските градове.

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други.

Поставените цели на програмата са в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на регионална политика, в т.ч. Териториалния дневен ред 2030, Европейския зелен пакт и др.

(Източник – МРРБ)

Подобни статии