Начало Икономика Обновяват централния площад „Възраждане“ в Белоградчик

Обновяват централния площад „Възраждане“ в Белоградчик

от Mariana Gomileva
1134 преглеждания

Ремонт на площад „Възраждане“, 2020 г, Белоградчик / снимка: Мариана Гомилева

Когато се разхождате из Белоградчик, няма как да не прекосите централния площад „Възраждане“. Заставайки в средата му, наистина можете да усетите пулса на красивото северозападно градче. Точно пред вас се извисява близо 120-годишното Начално училище „Васил Левски“, до него е модерният, единствен в България, Салон за Наивистично и интуитивно изкуство, пред очите ви е входът на Туристическия информационен център, а ръбът на площада е своеобразно начало на пътеката, която води към местността Панаирището сред чудните Белоградчишки скали.

Страничната част на площада

От Петровден 2020 г, когато градът по традиция отбеляза своя празник, насред площад „Възраждане“, на височина от 16 метра, гордо се развява и петметров национален трибагреник, поставен по идея на Национално движение „Велика България“, с активното сътрудничество на местни фирми и съдействието на Община Белоградчик.  

Националният флаг (с размери 3х5 м.)

Мястото продължава да се разхубавява и вече се извършва основен ремонт на цялата зона. Дейностите по обновяването на площада се финансират по АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Полагане на нови тръби под настилката на площада

Новото проектно решение запазва максимално положителните моменти в съществуващите елементи на площада, както и съществуващата декоративна дървесно-храстова растителност. Ето какво включва то:

В югоизточната част се предвижда изграждането на нова обходна алея, обезпечаваща достъпността от централното площадно пространство до изгледните нива.

Предвижда се ремонт на същестуващи и изграждане на нови рампи за достъп, както и монтиране на необходимите парапети.

В най-южната част на имота има изгледна площадка, където се предвижда ситуирането на кът за отдих с две перголи и телескоп за наблюдение на Белоградчишките скали – основна атракция на града.

Предвиждат се нови пейки от метал и дърво, кошчета от мозайка и метал, мозаечни кашпи, перголи с пейки.

Досегашните пейки и кошчета на площада

Съществуващата питейна фонтанка ще бъде подменена с нова.

Предвидена е подмяна на съществуващата настилка с нови бетонови сиви и жълти плочи, жълти и червени бетонови павета.

Ще се проектира ново парково осветление с енергоефективни и дълготрайни осветители. То ще бъде с нови LED осветиелени тела, монтирани на стълбове 4,5м и 3,5м, на бетонов фундамент с анкерна група и фланец. В зоната на площада, където площта е по-голяма, са предвидени по-високи стълбове, а в периферията по-ниски.

За да бъде извършен ремонтът е подписан Акт Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обект „Обновяване на площад „Възраждане”, гр. Белоградчик“.

Скоро Централният площад ще бъде възроден, за да носи още по-достойно името си „Възраждане“.

Купчините пясък, зад които ще се разкрие обновеният площад

Източник: Община Белоградчик; снимки: Мариана Гомилева

 

Подобни статии