Начало Градска среда Обновяват мащабно уличното осветление в Община Мездра

Обновяват мащабно уличното осветление в Община Мездра

от Mariana Gomileva
219 преглеждания
Община Мездра сключи договор с фирмата изпълнител за обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в четири съставни села на общината
Община Мездра, в качеството й на Възложител, и фирма „Стенли-03“ ЕООД – гр. Лом, в качеството й на Изпълнител, подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община Мездра“.
Инвестиционният проект предвижда цялостно обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в четири съставни села на общината – Моравица, Руска Бела, Игнатица и Дърманци, с което ще се подобрят условията за живот на около 12 700-те жители на тези пет населени места.
Проектът се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG-RRP-4.025 за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на Инвестиция C4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ (Покана 1), финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Договорът е на обща стойност 458 871,88 лв. с ДДС, а срокът за неговото изпълнение – 360 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за започване изпълнение на дейностите по договора.
Дейностите по проекта включват демонтаж на стари осветителни тела тип натриеви лампи високо налягане, компактно луминесцентни и декоративни осветители и монтаж на нови съвременни енергоефективни улични светодиодни (LED) осветителни тела с дълъг живот на експлоатационна годност, в т. ч. 1 339 бр. улични осветители LED 45W, 26W, 20W, 14W и 12W ВЕИ и 449 бр. LED 19W осветители за парково осветление. А така също внедряване на централизирана система за управление и мониторинг на уличното осветление в петте населени места чрез доставка и монтаж на средства за измерване и контрол на потреблението на електрическа енергия, пускане в експлоатация, 24-часова проба и обучение на персонала за експлоатация.
848 бр. от новите улични LED осветителни тела и 449 бр. паркови LED осветители ще бъдат монтирани в гр. Мездра, 147 бр. – в с. Игнатица, 132 бр. – в с. Моравица, 120 бр. – в с. Руска Бела и 92 бр. – в с. Дърманци.
Основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, а неговите специфични цели:
• Подобряване качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с нормите за осветеност;
• Намаляване на годишното потребление на електрическа енергия;
• Намаляване на годишните разходи за електрическа енергия;
• Намаляване на емисиите от парникови газове – еквивалентни емисии въглероден диоксид (СО2), свързани с използване на електрическа енергия;
• Намаляване на уличната престъпност;
• Справяне със социалната неравнопоставеност чрез обновление на райони в неизгодно положение;
• Намаляване на пътнотранспортните произшествия;
• Гарантиране на възможности за по-безопасно движение пеша и с велосипеди.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 18 февруари 2025 г.
 
Източник: Община Мездра (автор: Мирослав Гетов)

Подобни статии